Warsztaty historyczne „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje”

Data publikacji: 22.01.2018

W piątek w sali narad im. por. Zdzisława Rachtana „Halnego” Komendy Powiatowej Policji w Starachowicach odbyły się pierwsze w województwie świętokrzyskim warsztaty historyczne pt. „OKM 1940 Ostaszków - Kalinin – Miednoje”.

Warsztaty skierowane były głównie do policjantów i pracowników Policji, uczniów klas mundurowych, nauczycieli oraz harcerzy. Zajęcia poruszały tematykę etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz przedstawiały zagadnienia Zbrodni Katyńskiej.

Wśród zaproszonych gości obecny był nadkom. Krzysztof Musielak, Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP, pan Jarosław Olbrychowski, Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, pani Grażyna Szkonter Prezes Oddz. Świętokrzyskiego w Kielcach Warszawskiego Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939”, pani Teresa Piwnik, bratanica płk. Jana Piwnika „Ponurego”, legendarnego dowódcy zgrupowań partyzanckich na ziemi świętokrzyskiej, a przed wojną funkcjonariusza Policji Państwowej, pan Kazimierz Dziekoński, Przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów i Osób Represjonowanych. W sali licznie zgromadziła się również młodzież z gronem pedagogicznym, harcerze, przedstawiciele instytucji kultywujących historię Polski oraz kapituły Honorowej Odznaki „Ponurego”.

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Dariusz Furtak, Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach, który podziękował za możliwość przeprowadzenia warsztatów naszej komendzie i podkreślił znaczenie takich przedsięwzięć dla kształtowania postawy patriotycznej.

Następnie głos zabrał Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi, a zarazem wnuk jednego z zamordowanych podczas zbrodni policjantów. Prezes przybliżył historię tragicznych losów funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku, byli przetrzymywali w nieludzkich warunkach w największym obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje, gdzie w dołach śmierci grzebano zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników.

W trakcie wykładu pana Jarosława Olbrychowskiego, sierż. sztab. Karol Woldan z Biura Historii i Tradycji KGP omówił i zaprezentował elementy umundurowania funkcjonariusza Policji Państwowej. Następnie Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” w Łodzi oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Starachowicach przekazali Certyfikat Ambasadora OKM 1940, stanowiący o propagowaniu etosu Policji Państwowej. Wyjątkowe upominki w postaci pamiątkowych odznaczeń OKM 1940 otrzymali wszyscy uczestnicy tej niezwykłej lekcji historii.

Głos zabrał również Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak. W swoim wystąpieniu mówił o upowszechnianiu historii i tradycji Policji, budowaniu tożsamości formacji i etosu służby. Przybliżył również sylwetkę patrona świętokrzyskiej Policji płk. Jana Piwnika „Ponurego” i wiele ciekawostek historycznych związanych z Policja Państwową. Ponadto uczestnicy warsztatów obejrzeli etiudę teatralną o martyrologii Policji Państwowej, film historyczny o służbie na kresach wschodnich oraz prezentacje o służbie kobiet w Policji w ujęciu historycznym.

Warsztaty zakończyli prelegenci, którzy podziękowali za udział w tym przedsięwzięciu oraz wyrazili swoje życzenie dalszego propagowanie etosu zawodu policjanta.

Źródło: KPP w Starachowicach