Odprawa roczna w Szkole Policji w Pile

Data publikacji: 19.01.2018

Nadszedł czas podsumowań realizacji zadań we wszystkich płaszczyznach funkcjonowania działalności Szkoły Policji w Pile. To również czas na przedstawienie planu jej działań na najbliższy rok.

19 stycznia w sali konferencyjnej odbyła się odprawa roczna, w której uczestniczyli: Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Helena Michalak, Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, Zastępcy Komendanta Szkoły oraz kierownicy i przedstawiciele komórek organizacyjnych.

Odprawę rozpoczęła Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak-Krzeszewska, która omówiła m.in.: stan etatowy policjantów i pracowników cywilnych Szkoły, fluktuację kadr w minionym roku oraz dyscyplinę w służbie i pracy. Podczas prezentacji zadań dydaktycznych Szkoły, przedstawiła informację, że w minionym roku zrealizowano 24 rodzaje kursów doskonalenia centralnego w liczbie 130 edycji i 4 edycje szkolenia zawodowego podstawowego. Do końca minionego roku 3140 absolwentów ukończyło szkolenie, w tym 2263 absolwentów kursów specjalistycznych o profilu kryminalnym.

W dalszej części prezentacji omówione zostały zrealizowane w Szkole przedsięwzięcia, takie jak: Konkurs „Policjant Służby Kryminalnej”, IX Ogólnopolski Turniej Klas Policyjnych, Otwarty Międzynarodowy Puchar Policji w Półmaratonie, konferencje, seminaria, Festiwal Kryminału „Kryminalna Piła”, wolontariat, działalność szkoleniowa i wykłady dla instytucji pozapolicyjnych, wykłady konwersatoryjne dla studentów wyższych uczelni, inna działalność rekreacyjno-sportowa. Ważnym aspektem pracy w ubiegłym roku, jako wsparcie procesu dydaktycznego, Szkoły i środowiska naukowego na terenie całego kraju, była działalność wydawnicza. Omówiono również część dotyczącą zadań logistycznych polegających między innymi na remoncie pomieszczeń socjalnych i pokoi mieszkalnych słuchaczy oraz innych wydatków na zakup sprzętu i materiałach wsparcia procesu dydaktycznego.

Na szczególne zainteresowanie zasługuje umowa podpisana na wykonanie inwestycji, jaką jest budowa budynku zamieszkania zbiorowego dla słuchaczy. Jest to niezwykle ważny moment, który zapisze się nie tylko na kartach historii Szkoły, ale również na mapie zagospodarowania przestrzennego Piły. Konsekwencją podpisanej umowy jest rozpoczęta budowa akademika. To ważny krok zmierzający do poprawy warunków bytowych policjantów kształcących się w pilskiej Szkole. Z przedstawianych na rok bieżący przedsięwzięć, w ramach priorytetów i planów Szkoły Policji w Pile, na uwagę zasługuje pełne zaangażowanie w realizację priorytetów wskazanych przez Komendanta Głównego Policji. Planujemy również działania w ramach współpracy międzynarodowej, takie jak projekty współorganizowane z CEPOL-em, czy organizacja zawodów sportowych rangi międzynarodowej. Ważną płaszczyzną strategii na 2018 rok jest kontynuacja realizacji inwestycji budowlanych i rozwijanie zaplecza wspomagającego proces dydaktyczny.

Na koniec odprawy Zastępca Komendanta Głównego Policji – nadinsp. Helena Michalak, przedstawiła informacje z realizacji zadań Policji w roku 2017, podkreślając wagę zadań jednostek szkoleniowych w rozwój całej formacji. Przedstawiając priorytety Policji na 2018 rok, podkreśliła potrzebę kontynuowania działań w kierunku uspołeczniania zakresu zadań m.in. innymi poprzez program „Dzielnicowy bliżej nas”, Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa” i odtwarzanie posterunków Policji. Na koniec wystąpienia pani generał pogratulowała wyników w służbie i pracy w 2017 roku, akcentując przy tym potrzebę kontynuacji priorytetów określonych przez Komendanta Głównego Policji na lata 2016-2018.

Źródło: Szkoła Policji w Pile