Pierwsze w Małopolsce warsztaty historyczne OKM 1940 Ostaszków - Kalinin – Miednoje

Data publikacji: 19.01.2018

18 stycznia 2018 roku w Miejskiej Bibliotece Publicznej „Galeria Książki” w Oświęcimiu, w niezwykle uroczystej atmosferze, odbyły się pierwsze w Małopolsce warsztaty historyczne pt. „OKM 1940 Ostaszków - Kalinin – Miednoje”. Warsztaty skierowane były głównie do młodzieży z klas mundurowych powiatu oświęcimskiego, nauczycieli oraz policjantów i pracowników Policji. Zajęcia poruszały tematykę etosu służby funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, ofiar Zbrodni Katyńskiej. Powyższe wydarzenie patronatem honorowym objął nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie oraz insp. Robert Chowaniec Komendant Powiatowy Policji w Oświęcimiu, który był również organizatorem tego wyjątkowego spotkania.

Na zaproszenie Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu do oświęcimskiej biblioteki przybyli: mieszkający w Oświęcimiu syn przedwojennego policjanta dr n. med. Karol Ptaszkowski -Przewodniczący Koła Terenowego w Oświęcimiu Stowarzyszenia Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej w Krakowie, lekarz, emerytowany nauczyciel akademicki PWSZ w Oświęcimiu; nadkomisarz Krzysztof Musielak - Dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji, sierż. szt. Karol Wolak z Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji; Jarosław Olbrychowski - Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi; Grażyna Tęczar – Przewodnicząca Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Oddział w Krakowie, Paulina Wądrzyk - Przewodnicząca Stowarzyszenia Auschwitz Memento, a także Marcin Grabecki z Grupą Rekonstrukcji Historycznej Posterunek Policji Państwowej Powiatu Nowotarskiego w Nowym Targu, którzy wystąpili w strojach polskiej Policji z okresu międzywojennego.

Spotkanie rozpoczął mł. insp. Marek Nowak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu, witając przybyłych gości, prelegentów, policjantów, nauczycieli oraz uczniów z klas mundurowych szkół ponadpodstawowych. W swoim wystąpieniu wskazał na potrzebę wzmocnienia znaczenia etosu policyjnej służby, jak również na podniesienie poziomu wiedzy na temat historii Policji oraz jej roli w kształtowaniu świadomości młodych ludzi, którzy podejmując naukę w klasach mundurowych już wykazują chęć wstąpienia i pełnienia służby w różnych formacjach.

Następnie głos zabrał Jarosław Olbrychowski Prezes Stowarzyszenia „Rodzina Policyjna 1939” przy Komendzie Wojewódzkiej Policji w Łodzi, a za razem wnuk jednego z zamordowanych w tamtych latach policjantów. Prezes przybliżył historię tragicznych losów policjantów, którzy na przełomie września 1939 roku i maja 1940 roku, byli przetrzymywali w nieludzkich warunkach w największym obozie NKWD w Ostaszkowie. Wspomniał o Kalininie, gdzie w piwnicach obwodowego zarządu NKWD wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy oraz Miednoje,  gdzie w dołach śmierci grzebano zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników.

Mieszkający w Oświęcimiu dr Karol Ptaszkowski Przewodniczący oświęcimskiego Koła Rodzin Ofiar Katynia Polski Południowej Oddział w Oświęcimiu, zaprezentował sylwetkę swojego ojca, przedwojennego policjanta Michała Ptaszkowskiego, służącego na ziemi oświęcimskiej, a zamordowanego w Kalininie.

Pan Karol urodził się w grudniu 1939 roku i nigdy nie widział swojego ojca. Przyszedł na świat, kiedy ten był już w niewoli. Jak podkreśla dlatego, że nigdy nie poznał ojca, tak bardzo interesował się jego losami. Michał Ptaszkowski urodził się w 1901 roku w Ptaszkowej pow. nowosądecki. Był uczestnikiem wojny polsko – bolszewickiej w 1920 roku. Do Policji Państwowej został przyjęty w kwietniu 1924 roku w charakterze posterunkowego i przydzielony do pracy na posterunku kolejowym w Oświęcimiu. Tam służył do stycznia 1934 roku, a następnie  na własną prośbę przeniósł się do służby na posterunku w Babicach pod Oświęcimiem. W 1935 roku również na własna prośbę przeniesiony do służby w powiecie dąbrowskim na posterunek Policji Państwowej w Radgoszczy. W Radgoszczy służył do wybuchu II wojny światowej, kiedy  wziął udział w walkach kampanii wrześniowej 1939 roku.  Wraz z 21 Dywizją Piechoty Górskiej  wziął udział w walkach z Niemcami w rejonie Kolbuszowej, a następnie w rejonie Biłgoraja i Tomaszowa Lubelskiego, gdzie dywizja ta została otoczona przez Niemców i po krwawych walkach rozbita. Tam dostał się do niewoli sowieckiej. Wraz z innymi policjantami przebywał w obozie jenieckim w Ostaszkowie, po czym został wywieziony i zamordowany przez NKWD w Kalininie /dzisiejszy Twer/ w kwietniu 1940 roku.

Pamięć po Michale Ptaszkowskim oraz wszystkich policjantach, którzy zginęli w obronie Ojczyzny uczczono minutą ciszy.

Syn Michała Ptaszkowskiego Karol od wielu lat dba o upamiętnienie wszystkich zamordowanych w zbrodni katyńskiej, w obliczu jego zasług nadinsp. dr Krzysztof Pobuta Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie, wystosował do niego wyjątkowy list z podziękowaniami. W imieniu Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie list Panu Karolowi wręczył mł. insp. Marek Nowak Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Głos zabrał również Dyrektor Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji nadkom. Krzysztof Musielak. W swoim wystąpieniu przybliżył aspekty związane z upowszechnianiem historii i tradycji Policji, budowaniem tożsamości formacji i etosu służby. Niezwykle ciekawym elementem spotkania był również wykład na temat kobiet, które służyły w szeregach przedwojennej Policji, omówiony przez przedstawiciela Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji – sierż. sztab. Krzysztofa Woldana, który na sobie oraz przedstawicielach Grupy Rekonstrukcji Historycznej, przepięknie zaprezentował mundury polskiej Policji z okresu międzywojennego. Goście z Warszawy przedstawili uczestnikom również film nagrany podczas wzruszającego spektaklu poświęconego upamiętnieniu zbrodni na przedwojennych policjantach.

Prezes Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 przy KWP w Łodzi oraz Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP na ręce Zastępcy Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu przekazali Certyfikat Ambasadora OKM 1940, stanowiący o propagowaniu etosu Policji Państwowej. Wyjątkowe upominki w postaci pamiątkowych odznaczeń OKM 1940 otrzymali wszyscy uczestnicy tej niezwykłej lekcji historii.

Podczas spotkania, pamiątkowymi statuetkami za wzorową służbę na rzecz społeczeństwa, w imieniu Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu zostało wyróżnionych czterech policjantów z różnych pionów: nadkom. Adam Kraszkiewicz - Dyżurny oświęcimskiej komendy Policji, asp. szt. Grzegorz Czardyban – policjant Wydziału Kryminalnego, asp. Andrzej Głowiak – policjant Wydziału Ruchu Drogowego oraz sierż. szt. Łukasz Januszyk - Dzielnicowy Wydziału Prewencji. Wyróżnienia policjantom wręczyli Dyrektor Biura Historii i Tradycji KGP oraz Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu.

Następnie Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Oświęcimiu wszystkim prelegentom, którzy w tak  wyjątkowy sposób przybliżyli ważne karty historii Policji, wręczył listy z podziękowaniami. Podziękowania za pomoc w organizacji warsztatów złożył na ręce Pani Marioli Talewicz Wicedyrektora oświęcimskiej biblioteki.

Po warsztatach, w holu biblioteki, młodzież z klas mundurowych została zaproszona do bezpośredniej dyskusji z prelegentami oraz obejrzenia ekspozycji przygotowanej przez oświęcimską Policję. W trakcie rozmów z policjantami padło wiele pytań o różne aspekty służby w Policji.

Na zakończenie wizyty w oświęcimskiej bibliotece Dyrektor Leszek Palus oraz Wicedyrektor  Mariola Talewicz, zaprosili prelegentów oraz gości na zwiedzenie niezwykle nowoczesnej oświęcimskiej biblioteki „Galeria Książki”.

Więcej zdjęć na stronie KPP Oświęcim

(KWP w Krakowie)