Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Odprawa roczna w WSPol

Zamieszczony Data publikacji 18.01.2018

18 stycznia 2018 roku w auli im. Władysława Stasiaka w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie odbyła się odprawa podsumowująca działalność Uczelni w 2017 roku. Wydarzeniu przewodniczył insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor. Oprócz kierownictwa WSPol w spotkaniu udział wzięli: Pan Artur Chojecki – Wojewoda Warmińsko-Mazurski, nadinsp. Jan Lach – Zastępca Komendanta Głównego Policji, mł. insp. Arkadiusz Sylwestrzak – I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Olsztynie, mł. insp. Tomasz Bzymek – Komendant Powiatowy Policji w Szczytnie oraz policjanci i pracownicy Uczelni.

Odprawę roczną rozpoczęło przemówienie Komendanta-Rektora. W słowach wstępu insp. dr Marek Fałdowski przywitał zaproszonych gości oraz pracowników Uczelni. Następnie wspólnie z nadinsp. Janem Lachem – Zastępcą Komendanta Głównego Policji wręczył 12 funkcjonariuszom Uczelni awanse na wyższe stanowiska służbowe.

Komendant-Rektor podczas swojego wystąpienia podsumował również działalność Wyższej Szkoły Policji w roku 2017, poruszając takie obszary jak: działalność dydaktyczna, kierunki kształcenia, zrealizowane przedsięwzięcia, publikacje nauczycieli akademickich oraz projekty naukowo-badawcze. Insp. dr Marek Fałdowski podziękował kadrze i pracownikom Uczelni za zaangażowanie w pracy.

Obecny na Odprawie Rocznej Wojewoda Warmińsko-Mazurski Pan Artur Chojecki podkreślił, że jest dumny z faktu, że to właśnie na Warmii i Mazurach swoją siedzibę ma Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Przedstawiciel Rządu wyraził podziękowania za zaangażowanie Uczelni w przygotowanie policjantów do pełnienia odpowiedzialnej roli w systemie bezpieczeństwa państwa. Przyznał również, że Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie sprostała zadaniu m.in. dostosowując się do zmieniającej się rzeczywistości.

Następnie głos zabrał nadinsp. Jan Lach. Zastępca Komendanta Głównego Policji przedstawił obecnym na Odprawie rocznej prezentację, która podzielona była na dwie części. Pierwsza obrazowała system szkolnictwa policyjnego w Polsce, w tym m.in. zmiany w programach szkoleń zawodowych i programach nauczania, jak również planach szkoleniowych na rok 2018. Druga część stanowiła podsumowanie działań Polskiej Policji oraz wskazywała priorytety Komendanta Głównego Policji na najbliższe lata. Nadinsp. Jan Lach kończąc swoje wystąpienie podziękował funkcjonariuszom i pracownikom Uczelni za ich zaangażowanie w podnoszenie kwalifikacji polskich policjantów, a także za kształcenie od podstaw nowych adeptów policyjnego rzemiosła.

Na zakończenie odprawy głos ponownie zabrał Komendant-Rektor, który podziękował Zastępcy KGP za jego obecność oraz za przekazanie wiedzy dotyczącej działalności polskiej Policji.

Źródło: Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie

 

  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
  • Odprawa roczna w WSPol
 
Tagi: odprawa, WSPol
powrót
drukuj