Efekty pracy CBŚP w 2017 roku

Data publikacji: 15.01.2018

Rozbicie 176 grup przestępczych, 3 761 osób podejrzanych, którym przedstawiono 11 748 zarzutów, z czego 1 245 tymczasowo aresztowano, zabezpieczenie mienia należące do podejrzanych na rekordową kwotę prawie 644 milionów złotych, odzyskanie 48 mln zł mienia, to tylko niektóre efekty pracy funkcjonariuszy CBŚP w 2017 roku. W trakcie rocznej odprawy podsumowującej miniony rok, nadinsp. Andrzej Szymczyk I Zastępca Komendanta Głównego Policji powiedział, że policjanci pracujący w CBŚP to jedni z najlepszych funkcjonariuszy w Policji. Słowa uznania i podziękowania policjantom CBŚP przekazali również przedstawiciele Prokuratury.

Odprawa roczna odbyła się w siedzibie głównej CBŚP w miniony czwartek. Uroczyste spotkanie rozpoczął Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji insp. Kamil Bracha przedstawiając osiągnięte wyniki w 2017 roku w odniesieniu do lat ubiegłych oraz omówił cele i zadania stojące przed funkcjonariuszami w nowym roku. Insp. Kamil Bracha podziękował również naczelnikom poszczególnych zarządów oraz ich podwładnym za zaangażowanie, merytoryczne przygotowanie i ogromną determinację, szczególnie w trakcie wyjaśniania bardzo skomplikowanych spraw. Komendant wspomniał także, że w minionym roku były również trudne momenty dla CBŚP, na które w tej formacji przyzwolenia nie ma i nie będzie. Uczestnikom odprawy insp. Kamil Bracha przypomniał o wspieraniu Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach, a także funkcjonariuszy, którzy tego potrzebują.

Następnie głos zabierali kolejno zastępcy komendanta CBŚP: insp. Paweł Półtorzycki, insp. Adam Cieślak oraz insp. Mariusz Kudela, którzy omówili efekty pracy z poszczególnych pionów, przedstawiając także największe sukcesy odniesione w minionym roku. 2017 rok to także finalizacja ogromnego przedsięwzięcia logistycznego, jakim było przeniesienie do nowej siedziby Centralnego Biura Śledczego Policji, przy ul.  Podchorążych 38 w Warszawie. Inwestycja realizowana była w latach 2013-2017. Łączny koszt wyniósł ponad 50 mln zł. Główna siedziba CBŚP zajmuje dwa budynki i została wyposażona w nowoczesny sprzęt. Obecne warunki lokalowe pozwalają na scentralizowanie wielu komórek organizacyjnych, które dzięki temu mogą ściśle ze sobą współpracować.

W odprawie rocznej podsumowującej miniony rok w CBŚP udział wzięli także zaproszeni goście, którzy po wysłuchani podsumowań 2017 roku zabrali głos dziękując za bardzo dobrą współpracę. Zastępca Prokuratora Generalnego Prokurator Marek Pasionek w swojej wypowiedzi podkreślił, że z satysfakcją przyjął zaproszenie do CBŚP, wspominając, że miał przyjemność pracować z policjantami zwalczającymi przestępczość zorganizowaną jeszcze w latach 90-tych, a dzisiejsze statystyki świadczą o stałym rozwoju tej instytucji.

Dyrektor Departamentu do Spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej Prokurator Mieczysław Śledź podziękował za pracę w minionym roku komendantom, naczelnikom, a także wszystkim policjantom z poszczególnych zarządów CBŚP mówiąc, że mają tak dobre rozpoznanie w środowisku przestępczym, że zabezpieczany jest majątek faktycznie należący do podejrzanych, ale zarejestrowany na inne osoby. Podkreślił również, że dzięki dialogowi rozwiązywane są problemy, które czasem wydawałoby się, że są nie do rozwiązania.  

Dyrektor Departamentu ds. Przestępczości Gospodarczej Prokuratury Krajowej Prokurator Michał Ostrowski, podsumowując współpracę prokuratur z CBŚP powiedział, że jest na bardzo wysokim poziomie, a dane statystyczne świadczą o zaangażowaniu policjantów. Najwyższe zabezpieczenie mienia w 2017 roku i sądowe ich utrzymanie w mocy, świadczy o tym, że materiały w sprawach były świetnie zebrane i przygotowane, co jest zasługą śledczych.

Na zakończenie uroczystej odprawy głos zabrał I Zastępca Komendanta Głównego Policji, nadinsp. Andrzej Szymczyk dziękując za pracę w minionym roku podsumował, że osiągnięte na tak wysokim poziomie wyniki, są chyba najlepsze od lat 90-tych, co świadczy o doskonałym przygotowaniu i zaangażowaniu policjantów podczas realizacji powierzonych im zadań. Nadinsp. Andrzej Szymczyk zauważył, że tak dobre wyniki to zasługa nie tylko policjantów CBŚP, ale też ich partnerów tj. Prokuratur, KAS-u i innych podmiotów. Podkreślił również, że obecne kierownictwo wraca do idei powstania Biura zajmując się najcięższymi sprawami przestępczości zorganizowanej. Podsumował, że nie liczy się ilość tylko jakość, dając za przykład rozwiązanie sprawy uprowadzeń dla okupu w Krakowie.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W 2017 roku Centralne Biuro Śledcze Policji łącznie ustaliło 3 761 osób podejrzanych (2016r.-4 103), którym przedstawiono 11 748 (13 980) zarzutów, z czego tymczasowo aresztowano 1 245 (996), objęto policyjnym dozorem 1 431 (1 301), a wobec 980 (824) zastosowano poręczenia majątkowe. Analizując przedstawione dane można wywnioskować, że pomimo spadku ilości osób podejrzanych, nastąpił znaczny wzrost zastosowanych środków zapobiegawczych w szczególności aresztów tymczasowych, co świadczy o jakość i skuteczności zrealizowanych czynności przez funkcjonariuszy CBŚP.

Niewątpliwie największym sukcesem CBŚP ostatnich lat jest liczba osób zatrzymanych, którym ogłoszono zarzuty działania w zorganizowanych grupach przestępczych. Z całej liczby tj. 3 761 osób podejrzanych - 1 639 (2016-1 362) osób będzie odpowiadało za udział w zorganizowanej grupie przestępczej, czyli prawie 50% wszystkich podejrzanych usłyszało zarzuty z art. 258 kk. Warto przypomnieć, że w 2016 roku wskaźnik procentowy wynosił 37 %. Zaistniała sytuacja świadczy, o tym że większość realizowanych spraw przez CBŚP jest prowadzona wobec zorganizowanych grup przestępczych. Intensywne działania pozwoliły na wyeliminowanie 176 takich zorganizowanych grup (2016r. – 166). 167 (160) osobom przedstawiono 169 (164) zarzutów kierowania grupą lub związkiem mającym na celu popełnianie przestępstw.

Rok 2017 jest rekordowym rokiem pod względem skuteczności w zabezpieczeniu mienia należącego do podejrzanych, policjanci zabezpieczyli prawie 644 miliony złotych, a w 2016 roku zabezpieczyli 335 milionów złotych. Wzrost o 192 % w stosunku do roku ubiegłego to efekt merytorycznego przygotowania oraz zaangażowania funkcjonariuszy CBŚP. W ramach prowadzonych czynności odzyskano mienie w wysokości 48 mln zł, a w 2016 roku 38 mln zł.

Policjanci CBŚP odnoszą duże sukcesy w walce z przestępczością narkotykową. W minionym roku funkcjonariusze zlikwidowali 19 laboratoriów narkotyków syntetycznych, kiedy to w 2016 roku ujawniono 12 laboratoriów, co daje wzrost o 58%. W 2017 roku policjanci zlikwidowali 54 profesjonalnie zorganizowane plantacje konopi indyjskich, na których zabezpieczono ponad 17 tys. szt. krzewów tych konopi. W 2016 roku zlikwidowano 108 plantacji, gdzie zabezpieczono ponad 20 tys. szt. krzewów. Analizując te dane nasuwa się wniosek, że w 2017 roku plantacja ujawniona przez CBŚP liczyła średnio 323 krzewy, a w 2016 roku – przypadało 189 krzewów na plantację.

W minionym roku policjanci zabezpieczyli narkotyki m.in. w postaci: amfetaminy – 576,6 (407,5) kg, haszyszu – 737,5 (1 192) kg, heroiny – 2,5 (5,8) kg, kokainy – 67 (36,6) kg, marihuany – 757 (861) kg, prawie 72 tysiące sztuk tabletek ekstazy (prawie 72 tys. szt.) i innych.

Również na polu przestępczości ekonomicznej policjanci CBŚP odnieśli znaczące sukcesy w 2017 roku, przykładem niewątpliwie są rozbite zorganizowane grupy przestępcze wyłudzające podatek VAT. Na uwagę zasługuje również fakt, iż na stałym poziomie utrzymuje się skuteczność w zakresie zwalczania przestępstw związanych z tzw. praniem pieniędzy. W minionym roku z art. 299 kk. 588 (528) podejrzanym przedstawiono 831 (685) zarzutów. Wzrost zarówno podejrzanych, jak i ilość przestawionych zarzutów, świadczy o większej liczbie udowadnianych czynów.

Ponadto w ramach prowadzonych działań funkcjonariusze CBŚP zlikwidowali w okresie sprawozdawczym 12 (26) fabryk produkujących papierosy oraz ujawnili 20 (46) miejsc, w których przetwarzano i konfekcjonowano tytoń. Mniejsza liczba zlikwidowanych fabryk papierosów wynika z faktu, iż członkowie grupy przenieśli przestępczą działalność poza granice RP  (głównie są to kraje Europy Zachodniej). W wyniku podjętych czynności zabezpieczono prawie 169 mln (2016r. – 199 mln) sztuk papierosów oraz 259 tys. kg (305 tys. kg) krajanki tytoniowej.

Warto zwrócić również uwagę na dane dotyczące fałszywych alarmów bombowych. Ze statystyk Centralnego Biura Śledczego Policji wynika, że w 2017 roku odnotowano 260 fałszywych alarmów o podłożeniu ładunków wybuchowych – dla porównania w 2016 roku takich przypadków zanotowano 381. W ciągu minionego roku (w porównaniu do 2016 r.) spadła liczba obiektów, które zostały ewakuowane w wyniku fałszywych alarmów z 265 do 189.

kom. Iwona Jurkiewicz