Odprawa roczna w Szkole Policji w Katowicach

Data publikacji: 15.01.2018

W Szkole Policji w Katowicach odbyła się narada podsumowująca ubiegłoroczną działalność naszej jednostki. W organizowanym corocznie spotkaniu uczestniczył nadinsp. Jan Lach - Zastępca Komendanta Głównego Policji.

Odprawę rozpoczął insp. Rafał Kochańczyk, który przedstawił główne kierunki działalności szkoły. Wszyscy zebrani zostali zapoznani z sytuacją kadrową, szczegółowymi informacjami na temat sytuacji finansowej i zadań dydaktycznych jakie miały miejsce w minionym roku w naszej jednostce.

Komendant zapoznał obecnych z inwestycjami i zakupami przeprowadzonymi przez szkołę jak również zaprezentował inne przedsięwzięcia organizowane w szkole tj. X Ogólnopolskie Zawody Policjantów Dzielnicowych "Dzielnicowy Roku", XIV Wiosenny Bieg Przełajowy, Mistrzostwa Policji w Strzelaniu, liczne seminaria szkoleniowe czy działalność wolontariacką, w tym honorowe krwiodawstwo (w ubiegłym roku kadra i słuchacze szkoły oddali 254 litry krwi).

Odprawa roczna to czas podsumowań, moment do wskazania obszarów, które wymagają dalszego doskonalenia jak również czas na określenie kierunków działania w nowym roku. Komendant Szkoły wymienił niektóre z naszych planów, które oprócz ciągłego podnoszenia jakości szkolenia przyczynią się do dalszego wzrostu znaczenia Szkoły Policji w Katowicach oraz pozwolą na promocję zawodu policjanta i budowania zaufania do naszej formacji.

Następnie głos zabrał nadinsp. Lach, który podsumował ubiegły rok w całej naszej formacji. Pogratulował również osiągniętych wyników oraz podziękował za całoroczną pracę, wskazując także na nowe, potrzebne w całej formacji, ciągłe doskonalenie policjantów.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach