Informacyjny Serwis Policyjny

Narada roczna kierownictwa MSWiA oraz Policji

Zamieszczony Data publikacji 08.01.2018
"W Polsce jest bezpiecznie" – ocenił minister spraw wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak dziękując policjantom za profesjonalizm i zaangażowanie w 2017 r. W Wyższej Szkole Policji trwa narada roczna kierownictwa MSWiA oraz Policji, której głównym tematem jest podsumowanie ostatnich 12 miesięcy i omówienie zadań na rok 2018. W naradzie udział bierze nadinsp. Jarosław Szymczyk - Komendant Główny Policji wraz ze swoimi zastępcami, komendanci wojewódzcy, miejscy oraz przedstawiciele związków zawodowych.

Zdaniem ministra Mariusza Błaszczaka w Polsce bezpiecznie mogą się czuć zarówno Polacy jak i osoby odwiedzające nasz kraj.

- Największą nagrodą i satysfakcją, jest to, że 89 proc. Polaków uważa, że Polska jest krajem bezpiecznym. To jest Państwa zasługa i codziennie pełnionej służby – podkreślił minister Mariusz Błaszczak.

W spotkaniu w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie uczestniczą miedzy innymi: kierownictwo KGP, komendanci wojewódzcy, miejscy oraz przedstawiciele związków zawodowych. W trakcie narady podsumowane zostanie funkcjonowanie formacji w ubiegłym roku.

W 2017 r. Policja realizowała Program Modernizacji Służb Mundurowych opracowany w MSWiA. Ze środków programu sfinansowano inwestycje budowlane, zakupiono specjalistyczne wyposażenie i samochody. Funkcjonariusze w ubiegłym roku otrzymali też podwyżki. - W tym roku 150 mln zł z budżetu państwa zostanie przeznaczonych dla funkcjonariuszy, którzy są w najniższych grupach zaszeregowania. To jest impuls, który mamy nadzieję sprawi, że wynagrodzenie za służbę będzie bardziej konkurencyjne – wyjaśnił szef MSWiA. Podniesione zostaną również dodatki stołeczne dla funkcjonariuszy, którzy pełnią służbę w tym garnizonie.

Ubiegły rok to również wdrażanie programu Dzielnicowy Bliżej Nas. – Ponad 90 proc. czasu służby dzielnicowi poświęcają na obchód swoich rejonów. Zostali wiec odciążeni z zadań administracyjnych – stwierdził minister Mariusz Błaszczak. Dodatkowo w 2017 r. kurs specjalistyczny ukończyło prawie 1,2 tys. dzielnicowych. Utworzono też 44 nowe etaty dzielnicowego.

O uspołecznianiu działań Policji w 2017 r. mówił także komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk. Dodał, że jego efekty można dostrzec także w statystykach, w których także widać  wysoki poziom bezpieczeństwa.

- Cieszą szczególnie te wskaźniki obrazujące przestępczość kryminalną. Według statystyk rok 2017 był pod tym względem najbezpieczniejszy na przestrzeni ostatnich 27 lat – podkreślił.

W 2017 r. Policja zarejestrowała 782 tys. 114 przestępstw. O 28 tys. 153 zmniejszyła się liczba przestępstw kryminalnych, w porównaniu do 2016 r. Systematyczna i konsekwentna praca przełożyła się na wzrost wykrywalności przestępstw, która wyniosła 72,6 proc. i w porównaniu do 2016 r. wzrosła o blisko 5 proc. Funkcjonariusze zabezpieczyli do postępowań przygotowawczych mienie o rekordowo wysokiej wartości. Odnotowano też mniej kradzieży samochodów i włamań. W porównaniu do 2016 r. bezpieczniej było też na drogach - zginęło o 220 osób mniej. O tysiąc spadła liczba wypadków drogowych, a o niemal półtora tysiąca osób liczba rannych.

- Ten sukces był możliwy głównie dzięki zwiększeniu liczby policjantów na drogach. Ale ten sukces nie zwalnia nas z kontynuowania wytężonej pracy. W tej dziedzinie nigdy nie jest tak, że nie mogłoby być lepiej. Liczba ofiar wypadków drogowych nigdy nie jest wystarczającą niska – ocenił nadinsp. Jarosław Szymczyk.

Funkcjonariusze rozpoczęli również pilotaż związany z wykorzystywaniem kamer podczas pełnienia służby. Nowe urządzenia są już testowane przez policjantów z garnizonów: dolnośląskiego, podlaskiego i stołecznego. W tym roku planowany jest zakup kolejnych kamer.  

Nadal przywracano posterunki Policji. W ubiegłym roku pracę na rzecz mieszkańców rozpoczęli funkcjonariusze w 34 takich jednostkach. Łącznie w latach 2016-2017 przywrócono 71 posterunków.

Dobrze rok 2017 r. ocenił także obecny w drugiej części narady sekretarz stanu w MSWiA Jarosław Zieliński. - Mamy za sobą dobry rok, dobry rok dla Polski, dobry dla bezpieczeństwa, dla służb mundurowych i dla Policji. Bardzo dziękuje za to komendantowi głównemu, bo to pod jego przewodnictwem Policja osiąga tak dobre wyniki, dziękuje jego zastępcom za wsparcie jakiego mu udzielają, dziękuje komendantom wojewódzkim, miejskim i powiatowym i wszystkim policjantom i pracownikom, których codzienny trud buduje bezpieczeństwo obywateli.
 
Minister podkreślił, że spadek liczby przestępstw, wzrost wykrywalności i dobre oceny społeczne są najlepszą miarą trudu i pracy, jaką Policja wykonała w 2017 r. Zwrócił też uwagę na potrzebę popularyzowania dobrych wzorów. - Media zbyt często koncentrują się na tym, co negatywne, ale przecież dobrych rzeczy dzieje się nieporównywalnie więcej. W waszych województwach, miastach i powiatach macie mnóstwo wspaniałych przykładów postaw godnych najwyższego uznania i naśladowania. Znajdźcie je, spopularyzujcie, a będzie ich jeszcze więcej – zaapelował minister.
 
Minister nawiązał też do wakatów podkreślając, że nie zapewnią one bezpieczeństwa. Przypomniał, że nie po to czyniono starania, by zwiększyć stan etatowy Policji o 1000 by pozostałe one niewykorzystane. - Ich zapełnienie jest jednym z waszych najważniejszych zadań. Jego realizji w 2018 r, będziemy się bardzo wnikliwie przyglądać.  
 
Minister przypomniał, że priorytety MSWiA i KGP na rok 2018 pozostają niezmienne, ale podkreślił, że liczy na intensyfikację działań, które dały tak dobre rezultaty w 2017 r. - Niech wysoki poziom wskaźników jakie osiągnęliście w ubiegłym roku będa dla was wyzwaniem w roku 2018 r – zakończył Jarosław Zieliński.

W 2017 r. zainteresowaniem Polaków cieszyła się też Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa. W sumie naniesiono na nią 592 tys. zagrożeń. W ubiegłym roku zgłaszający zagrożenie otrzymali możliwość wprowadzenia dodatkowych opisów oraz dołączenia zdjęć lub filmów.

Mówiąc o planach na rok 2018 minister Mariusz Błaszczak zapowiedział, że będzie to rok kontynuacji. Kontynuowany będzie Program Modernizacji Policji, programy uspołeczniające działania Policji w tym te związane ze służbą dzielnicowych, Krajową Mapą Zagrożeń Bezpieczeństwa i odtwarzaniem posterunków. W całej Polsce zostaną wprowadzone do użytku kamery noszone przez policjantów na mundurze.

Pierwszy dzień narady zakończył się chwilą ciszy, wspomnieniem i hołdem złożonym funkcjonariuszom, którzy polegli na służbie w 2017 r. Byli to:

podinsp. Piotr Tomkiewicz, zginął 16 marca, w trakcie pościgu, jadąc nieoznakowanym policyjnym radiowozem.

asp. Jakub Brysz, zginął 23 maja w trakcie ćwiczeń z nurkowania.

st. sierż. Magdalena Dolebska, zginęła 18 października w czasie przeprowadzanej kontroli drogowej.

Podkom. Mariusz Koziarski, zginął 2 grudnia podczs akcji zatrzymania niebezpiecznych przestępców.

(KGP / kk / dm / foto: A. Błaszczuk, M. Błędowski)

  • Komendant Główny Policji, nadinsp. Jarosław Szymczyk - przemawia
 
powrót
drukuj