Noworoczne spotkanie podopiecznych Fundacji

Data publikacji: 05.01.2018

W Biurze Historii i Tradycji Policji KGP 5 stycznia odbyło się noworoczne spotkanie podopiecznych Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom po Poległych Policjantach. Wręczono na nim. m.in. medale za zasługi dla fundacji Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile oraz statuetki jubileuszowe z okazji 20-lecia działalności Fundacji.

Spotkanie rozpoczęła prezes fundacji Irena Zając, składając podopiecznym i zaproszonym gościom noworoczne życzenia. W 2017 r. Fundacja obchodziła 20-lecie swojego istnienia i z tej okazji na spotkaniu wręczono statuetki jubileuszowe oraz medale za zasługi dla fundacji Szlachetnemu Sercu – Cordi Nobile. Medale otrzymali krajowy duszpasterz Policji ks. bp Józef Guzdek i była dyrektor Gabinetu KGP insp. w st. spocz. Kornela Oblińska. Natomiast statuetkami uhonorowano kapelmistrza policyjnej orkiestry mł. insp. Janusza Trzepizura, grafika miesięcznika „Policja 997” Krzysztofa Zaczkiewicza, szefa firmy Bracia Wiśniewscy Catering Janusza Wiśniewskiego i dyrektora Centrum Usług Logistycznych Andrzeja Kropiwca. 

Po części oficjalnej spotkania rozpoczęła się część przygotowana przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP. W noworocznej atmosferze gości przywitał dyrektor BHiTP KGP nadkom. Krzysztof Musielak, mówiąc, że siła Policji to również siła wewnętrzna i tożsamość budowana w oparciu o historię Policji Państwowej. Przybliżył cele, do jakich dąży Biuro Historii i Tradycji Policji i podkreślił rolę kobiet w formacji – nie tylko funkcjonariuszek, ale również tych powiązanych rodzinnie z policjantami. Następnie głos zabrała pani Renata Radzikowska (ekspert z BHiTP), poruszając tematykę rodziny policyjnej rozumianej w szerokim zakresie. Odniosła się do faktu, że aby zostać żoną funkcjonariusza Policji Państwowej, kobieta musiała spełniać określone wymagania i odpowiadać ambicjom korpusu, a małżeństwo
z policjantem wiązało je ściśle z formacją – na dobre i na złe. Opowiedziała o przedwojennym stowarzyszeniu Rodzina Policyjna oraz o działalności samopomocowej i charytatywnej.

Kolejnym punktem spotkania była projekcja materiału filmowego o służbie kobiet w Policji od jej początków aż do czasów współczesnych. Spotkanie zakończyła prezentacja prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 r. z Łodzi Jarosława Olbrychowskiego w ramach projektu OKM 1940, realizowanego we współpracy z Policją i objętego patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji, a mówiącego o historii PP i moralnym obowiązku przypominania o bohaterach, którzy rotę policyjnej przysięgi wypełnili do końca.

(Biuro Komunikacji Społecznej KGP / AW)