Spotkanie wigilijne służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji

Data publikacji: 21.12.2017

20 grudnia br. w Warszawie odbyło się spotkanie wigilijne służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji. W uroczystości wzięli udział szef resortu Mariusz Błaszczak, sekretarze i podsekretarze stanu oraz dyrektorzy departamentów w MSWiA, szefowie wraz z zastępcami służb podległych Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji, komendanci wojewódzcy PSP, Policji, Oddziałów Straży Granicznej, dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji, PSP, Straży Granicznej i Biura Ochrony Rządu, komendanci szkół i ośrodków szkolenia służb podległych MSWiA, przedstawiciele duchowieństwa oraz zaproszeni goście. Uroczyste spotkanie opłatkowe odbyło się również w KGP.

- Chciałbym podziękować za służbę, zaangażowanie i ofiarność. Za to, że możemy powiedzieć, że ten rok, który już upływa, był dobrym rokiem dla Polski. To jest rezultat naszej wspólnej pracy. Składamy sobie życzenia wesołych i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia - powiedział minister Mariusz Błaszczak i dodał: - Część z nas będzie na służbie w czasie Świąt, ale cóż, taka praca, takie powołanie. Dlatego, życzę państwu i proszę o przekazanie tych życzeń podwładnym, żeby Święta Bożego Narodzenia przebiegły w spokoju, radości. Byśmy nabrali siły i nadziei, na to, by zbliżający się 2018 rok był również bezpiecznym dla Polaków.

Wśród składających życzenia przybyłym na opłatek byli szefowie służb podległych MSWiA, także Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

- Zastanawiałem się, kiedy zaczynają się Święta. Dla jednych, gdy przyozdabiają choinkę, dla innych gdy zasiadają do wigilijnego stołu. Ale prawdziwe Święta zaczynają się, gdy pojawia się ciepło, ciepło wspólnoty. Ciepło rodziny, tych dla których tak naprawdę funkcjonujemy i to najważniejsze ciepło przyjedzie pewnie w wieczór 24 grudnia. Jednak już dzisiaj możemy poczuć to ciepło w naszej wspólnocie ludzi, którym na co dzień przychodzi dbać o bezpieczeństwo Polski i jej mieszkańców. Wierzę głęboko, że jesteśmy wspólnotą, bo wspólnoty jednoczą cele - powiedział szef Policji.

(BKS KGP)

***

W Komendzie Głównej Policji odbyło się uroczyste spotkanie opłatkowe. W imieniu własnym i kierownictwa Policji przybyłych gości powitał Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk.

W sali konferencyjnej KGP przy ul. Domaniewskiej w Warszawie odbyło się dzisiaj, tj. 21.12.br., uroczyste spotkanie opłatkowe. Wśród zaproszonych gości oprócz kadry kierowniczej Komendy Głównej Policji i kierownictwa Centralnego Biura Śledczego Policji - którzy reprezentowali podległych im policjantów i pracowników - na spotkaniu opłatkowym obecni byli księża kapelani: Jego Ekscelencja Najprzelewiebniejszy Biskup Jerzy Pańskowski Prawosławny Ordynariusz Wojskowy, Ewangelicki Biskup Wojskowy ks.bp płk Mirosław Wola, naczelny kapelan Policji ksiądz Jan Kot, jak również Pełnomocnicy Komendanta Głównego Policji, przewodniczący oraz przedstawiciele związków zawodowych w Policji zarówno funkcjonariuszy, jak też związków reprezentujących pracowników cywilnych formacji, Fundacji Pomocy Wdowom i Sierotom Po Poległych Policjantach, oficerowie łącznikowi oraz reprezentacja Związku Harcerstwa Polskiego.

Przy słowach kolęd śpiewanych przez chór Komendy Stołecznej Policji pod dyrekcją Sylwii Krzywdy, Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk w imieniu własnym i kierownictwa polskiej Policji złożył wszystkim życzenia świąteczne. Przyłączyli się do nich Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Andrzej Szymczyk i nadinsp. Jan Lach. Życzenia skierowali do wszystkich policjantów i pracowników Policji oraz ich rodzin.

W imieniu wszystkich polskich policjantów i pracowników cywilnych, szef Policji przyjął z rąk Zastępcy Naczelnika Związku Harcerstwa Polskiego Betlejemskie Światło Pokoju. Przekazywany rokrocznie symboliczny ogień zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem został następnie przewieziony do Komendy Głównej Policji i tam złożony przed Tablicą Pamięci, by uczcić pamięć i oddać hołd tym, którzy zginęli, chroniąc życie i zdrowie obywateli.

Tradycyjnym elementem spotkania było poświęcenie opłatków przez kapelana Policji.

Uroczystość wspaniałą grą uświetnili również muzycy z Orkiestry Reprezentacyjnej Policji.

(KGP)

Zdjęcia: Piotr Maciejczak - Policja 997