Nagrody Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji dla policjantów

Data publikacji: 18.12.2017

W siedzibie Komendy Stołecznej Policji sześćdziesięciu wyróżniającym się w służbie policjantom nagrody uroczyście wręczył dziś Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak.

Uroczystość odbyła się z udziałem Zastępcy Komendanta Głównego Policji nadinsp. Heleny Michalak, Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Pawła Dobrodzieja i zastępców, a także kadry kierowniczej Komendy Stołecznej Policji.

Nagrody finansowe wręczono sześćdziesięciu policjantom w uznaniu za wzorową służbę na rzecz bezpieczeństwa mieszkańców Warszawy i okolic. Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusz Błaszczak podkreślał zaangażowanie i profesjonalizm stołecznych policjantów podczas realizacji zadań.

– Dziękuję Wam za trudną służbę, w której udowadniacie, że jesteście wierni przysiędze, którą składaliście zostając policjantami. Gratuluję stanowczej postawy, bo Warszawa jest miejscem szczególnym, gdzie odnotowuje się największą liczbę manifestacji i zgromadzeń publicznych. Zadaniem Policji jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku - i z tego zadania - wywiązujecie się doskonale – powiedział Mariusz Błaszczak.

Minister przypomniał o założeniach Programu Modernizacji Policji obejmującego nakłady finansowe na infrastrukturę, sprzęt i uposażenie policjantów. Dzięki temu w przyszłym roku zostanie podwyższony dodatek stołeczny dla funkcjonariuszy zatrudnionych w garnizonie stołecznym. Z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia minister złożył życzenia wszystkim policjantom i pracownikom Policji.

Podczas spotkania odczytano również wydany przez Komendanta Głównego Policji akt mianowania nadkom. Tomasza Szymańskiego, pełniącego obowiązki I Zastępcy Komendanta Stołecznego Policji, na podinspektora Policji z dniem 15 grudnia 2017 r. Wręczenia aktu mianowania dokonał minister Mariusz Błaszczak.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Marek Szałajski