Szkolenie we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka

Data publikacji: 13.12.2017

W dniach 5-6 grudnia br. w KWP w Krakowie odbyło się szkolenie dla przełożonych nadzorujących pracę policjantów/tek pracujących ze społecznościami romskimi, zorganizowane przez Zespół ds. Ochrony Praw Człowieka we współpracy z Biurem Instytucji Demokratycznych i Praw Człowieka (ODIHR).

Uczestników przywitał insp. Paweł Dzierżak, I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie oraz Idaver Memedov (ODIHR).
Było to kolejne szkolenie KWP w Krakowie w kooperacji z ODIHR-em. Wcześniej odbyły się cztery spotkania z funkcjonariuszami pracującymi w środowiskach romskich (KMP w Nowym Sączu, KP w Andrychowie) oraz szkolenie dla funkcjonariuszy bezpośrednio pracujących w społecznościach romskich.

Policjantów szkolili:

  • Idaver Memedov - ODIHR, specjalista ds. romskich;
  • Robin Young – Służba Policyjna Irlandii Północnej, Wielka Brytania, specjalista w zakresie współpracy z mniejszościami oraz rozwiązywania trudnych sytuacji;
  • Hannah Lawton – Policja w Gwen, Wielka Brytania, specjalistka w zakresie współpracy z mniejszościami;
  • Cristi Mihalache – ODIHR, specjalista ds. romskich. 

Tematyka interaktywnego, prowadzonego w języku angielskim szkolenia, objęła m.in. prawa człowieka, ich naruszenia, historię i obecną sytuację Romów, dobre praktyki oraz przeszkody w zapewnieniu bezpieczeństwa społeczności mniejszościowych, zwalczanie handlu ludźmi.

W szkoleniu udział wzięli policjanci/tki KMP w Nowym Sączu, KMP w Tarnowie, KPP w Limanowej, KPP w Wadowicach, KPP w Oświęcimiu, KPP w Chrzanowie, a ich zaangażowanie i wiedza zostały wysoko ocenione przez ekspertów.

(KWP w Krakowie / kp)