KWP: Narada Szkoleniowa Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Data publikacji: 07.12.2017

Już po raz kolejny policja i straż pożarna z województwa warmińsko-mazurskiego realizują założenia wynikające z podpisanego na początku tego roku porozumienia. Wczoraj w Ośrodku Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Gutkowie policjanci i strażacy wymieniali się wiedzą i doświadczeniami wynikającymi z współpracy między tymi dwoma instytucjami.

Policja oraz Państwowa Straż Pożarna, to służby ściśle ze sobą współpracujące. Mając na celu zapewnienie sprawnego i skutecznego współdziałania obu tych instytucji, Komendant Wojewódzki Policji w Olsztynie insp. Tomasz Klimek oraz pełniący obowiązki Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie brygadier Robert Fliciński, spotkali się aby po raz kolejny zacieśnić współpracę między tymi dwoma podmiotami.

Wczoraj (07.12.17 r.) w Ośrodku Szkoleniowym Komendy Wojewódzkiej Policji w Gutkowie, odbyła się narada szkoleniowa Komendantów Powiatowych Policji i Państwowej Straży Pożarnej województwa warmińsko-mazurskiego.

Na szkoleniu policjanci przedstawiali m.in. działania Policji w świetle współpracy z jednostkami ochrony przeciwpożarowej, rolę i zadania Policji podczas zdarzeń drogowych oraz organizacja działań poszukiwawczych. Natomiast funkcjonariusze Państwowej Straży Pożarnej omówili organizację Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego na obszarze województwa w świetle współpracy z Policją, rolę i zadania KSRG przy wspomaganiu Policji w działaniach poszukiwawczych na lądzie i pod wodą, zasady postępowania podczas zdarzeń z substancjami niebezpiecznymi oraz postępowanie w strefie zagrożenia.

Po każdym z omawianych tematów była przeprowadzana dyskusja oraz wyciąganie wniosków i założeń, które będą pozwalały w przyszłości na jeszcze bardziej sprawne ulepszanie współpracy.

Jak podkreślili komendanci obu formacji mundurowych, to nie ostatnie tego typu spotkanie.

Poniżej zamieszczamy linki do stron, dotyczące m.in. podpisanego porozumienia oraz szkolenia policjantów Oddziału Prewencji Policji w Olsztynie przez funkcjonariuszy Państwowej Straży Pożarnej.

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/30846,KWP-Porozumienie-Komendantow-Policji-i-Panstwowej-Strazy-Pozarnej.html?search=3977480

http://www.warminsko-mazurska.policja.gov.pl/ol/aktualnosci/37887,KWP-Strazacy-szkolili-policjantow-Oddzialu-Prewencji-Policji-w-Olsztynie.html?search=63007612

kw