Polsko-amerykańska współpraca

Data publikacji: 07.12.2017

Baza Wsparcia Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych w Redzikowie prowadzi oficjalną współpracę szkoleniową ze Szkołą Policji w Słupsku. Umowa w tej sprawie została parafowana w auli słupskiej Szkoły. Uroczystość połączona była z oficjalnym przekazaniem dowództwa w Bazie.

Umowa przewiduje organizację i realizację wspólnych przedsięwzięć szkoleniowych dla przedstawicieli Szkoły Policji i marynarzy U.S. Navy. Wymierną formą mają być między innymi warsztaty poświęcone wybranym aspektom służby. Umowa przewiduje również wykorzystanie bazy dydaktyczno-szkoleniowej obu jednostek. Pod dokumentem podpisy złożyli: w imieniu Komendanta Głównego Policji – komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz dowódca Bazy Wsparcia U.S. Navy w Redzikowie - capt. U.S.Navy Scott McClelland.

W trakcie uroczystości podpisano również porozumienie o współpracy pomiędzy Batalionem Ochrony Bazy w Redzikowie i słupską Szkołą Policji. W tym przypadku wspólne ćwiczenia policjantów i żołnierzy dotyczyć będą między innymi: działań interwencyjnych, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego i prowadzeniem ognia z broni osobistej amunicją bojową i obezwładniającą.
Pod dokumentem podpisy złożyli: komendant Szkoły Policji w Słupsku insp. Jacek Gil oraz dowódca Batalionu Ochrony Bazy w Redzikowie płk. Piotr Lewandowski.

Osobnym punktem uroczystości w auli słupskiej Szkoły Policji było przekazanie dowództwa nad amerykańską bazą w Redzikowie. Ustępujący dowódca capt. U.S.Navy Rick Gilbert przekazał zgodnie z ceremoniałem Marynarki Wojennej USA dowodzenie jednostką na ręce capt. U.S.Navy Scott`a McClelland`a. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele polskich i amerykańskich władz rządowych, oraz przedstawiciele polskich samorządowców i organizacji społecznych.

Warto również podkreślić, że przedstawiciele Armii Stanów Zjednoczonych uczestniczyli już w ćwiczeniach międzynarodowych EUPST II organizowanych przez Szkołę Policji w Słupsku i Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Podpisane porozumienie rozszerza jednak te kontakty i tworzy nowe możliwości prowadzenia wspólnych szkoleń i przedsięwzięć.

 

Film Przekazanie dowództwa i podpisanie porozumienia