Warsztaty kryminalistyczne „Osmologia 2017”

Data publikacji: 06.12.2017

W dniach 29.11–01.12. 2017 roku w Zielonce koło Warszawy odbyły się warsztaty kryminalistyczne „Osmologia 2017” zorganizowane przez Centralne Laboratorium Kryminalistyczne Policji, w którym uczestniczyli biegli i technicy osmologii jak również przedstawiciele Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, Centrum Szkolenia Policji oraz przedstawiciele Komend Wojewódzkich Policji odpowiedzialni za szkolenie techników kryminalistyki.

Warsztaty miały na celu wymianę doświadczeń oraz omówienie problemów dotyczących badań osmologicznych związanych w szczególności z zabezpieczeniem i wykorzystaniem śladów zapachowych. Podczas zajęć zaprezentowano możliwości badawcze pracowni osmologicznych, na przykładach ilustrując wyniki prowadzonych badań z wykorzystaniem śladów zapachowych zabezpieczonych na trudnych podłożach. Przedstawiciele Żandarmerii Wojskowej omówili proces szkolenia techników kryminalistyki oraz zabezpieczanie i wykorzystanie śladów osmologicznych przez tę formację. Przedstawiciel Centrum Szkolenia Policji omówił program szkolenia psów do badań osmologicznych oraz specyfikę ich tresury. Podczas zajęć praktycznych uczestnicy szkolenia ćwiczyli sposoby zabezpieczania materiału zapachowego do badań, a wyniki ćwiczeń posłużyły do wypracowania jednolitej interpretacji procedury sposobu pobierania materiału do badań osmologicznych. Z ramienia Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji w warsztatach uczestniczył podinsp. Artur Dębski – ekspert Zespołu ds. Jakości CLKP, biegły z zakresu badań osmologicznych.

Źródło: CLKP