Warsztaty historyczne - OKM 1940 (Ostaszków- Kalinin – Miednoje)

Data publikacji: 05.12.2017

4 grudnia 2017 roku w Wieluniu odbyły się trzy spotkania w ramach warsztatów historyczno - patriotycznych „OKM 1940 – Ostaszków, Kalinin, Miednoje”. Te wyjątkowe lekcje historii mogły się odbyć za sprawą Komendanta Powiatowego Policji w Wieluniu insp. Zbigniewa Polka, nadkom. Rafała Płóciennika - przewodniczącego IPA Region Wieluń oraz Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi Jarosława Olbrychowskiego. Pierwsze spotkania dedykowane były uczniom i obyły się w I Liceum Ogólnokształcącym w Wieluniu, a następne w Zespole Szkół Nr 2 w Wieluniu. Uczniowie w trakcie tych nietypowych lekcji historii mogli zapoznać się z historią Policji okresu międzywojennego oraz z tragicznymi losami policjantów II Rzeczypospolitej. Ostanie spotkanie odbyło się w Wieluńskim Domu Kultury i skierowane było przede wszystkim do policjantów i zaproszonych przedstawicieli władz samorządowych, instytucji i placówek oświatowych z terenu powiatu wieluńskiego. Bardzo istotnym elementem było również oddanie honoru ofiarom zbrodni katyńskiej przy symbolicznym obelisku upamiętniającym zamordowanych z rąk Sowietów w Katyniu i Charkowie.

Warsztaty w Wieluńskim Domu Kultury rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Zbigniew Polek, który podkreślił znaczenie etosu zawodu policjanta oraz jak ważne jest poszanowanie do munduru, stanowiącego symbol Polskiego Policjanta, który to przywilej oprócz obowiązku służby narodowi powinien przynosić dumę i szacunek społeczeństwa.

Następnie pan Marek Gogola - przedstawiciel Muzeum Ziemi Wieluńskiej wygłosił prelekcję przedstawiającą historię ziemi wieluńskiej.

W kolejnej części spotkania przedstawiciel Komendy Powiatowej Policji w Wieluniu przedstawił rys historyczny powstania Policji na terenie ziemi wieluńskiej, oraz przypomniano nazwiska policjantów, którzy byli jeńcami obozu w Ostaszkowie i zamordowani zostali wiosną 1940r przez NKWD w Kalininie, a następnie pogrzebani w tzw. dołach śmierci w Miednoje.

Głównym elementem warsztatów – historycznych było wystąpienie Jarosława Olbrychowskiego - Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939r. w Łodzi, który z niezwykłą pasją i zaangażowaniem opowiadał o losach policjantów II Rzeczypospolitej. W swoim wystąpieniu mówił o tych, którzy zginęli w służbie Ojczyźnie. Ostaszków, Kalinin, Miednoje, to miejsca zbrodni na funkcjonariuszach Policji Państwowej. Podkreślono również, iż te trzy miejsca nierozerwalnie związane są z etosem służby policjantów II RP. W trakcie tych warsztatów można było się dowiedzieć o tragicznej historii polskich jeńców wojennych przetrzymywanych w największym obozie specjalnym NKWD – Ostaszków- na przełomie września 1939/maja 1940 r. w poklasztornych zabudowaniach Pustelni Niłowo-Stołobieńskiej. Więzionych tam było ponad 6000 funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP oraz innych służb mundurowych, księży, pracowników sądownictwa. Kalinin – obwodowy zarząd NKWD, w którego piwnicach wykonywano egzekucje strzałem w tył głowy gdzie ofiarami byli funkcjonariusze II RP. Miednoje – ośrodek rekreacyjny NKWD – miejsce grzebania w dołach śmierci zamordowanych funkcjonariuszy Policji Państwowej II RP, Policji Województwa Śląskiego, Korpusu Ochrony Pogranicza, Żandarmerii Wojskowej, Służby Więziennej, Żołnierzy Wojska Polskiego, Oficerów Wywiadu i Kontrwywiadu Oddziału II Sztabu Głównego, księży, pracowników sądownictwa, straży pożarnej, leśników oraz osadników wojskowych. Ciekawym elementem spotkania była również prezentacja repliki munduru funkcjonariusza Policji Państwowej II Rzeczypospolitej, który został zaprezentowany przez przedstawiciela Biura Historii i Tradycji Komendy Głównej Policji – sierż. sztab. Krzysztofa Woldana.

Na koniec Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu otrzymał z rąk Prezesa Stowarzyszenia Rodzina Policyjna 1939 Certyfikat Ambasadora OKM 1940.

Wszystkim uczestnikom tej wyjątkowej lekcji historii serdecznie dziękujemy.

Źródło: KPP Wieluń