Ćwiczenia dowódczo-sztabowe „ŚMIGŁO”

Data publikacji: 28.11.2017

W śmigłowcu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na lądowisku Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Al. Kraśnickiej w Lublinie, załoga ujawniła w bagażu przewożonego pacjenta urządzenie przypominające swoim wyglądem bombę z zapalnikiem zegarowym. Śmigłowiec ma wyłączony silnik, załoga z pasażerem ewakuowała się z miejsca. Do akcji wkraczają służby ratunkowe. Na szczęście to tylko scenariusz ćwiczeń dowódczo-sztabowych, jakie przeprowadzili dzisiaj policjanci z KMP w Lublinie przy wsparciu antyterrorystów. Ich celem było doskonalenie umiejętności współdziałania służb w sytuacji kryzysowej.

Dzisiaj w godz. 10:30 – 13:00 na terenie Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego przy Al. Kraśnickiej w Lublinie odbyły się ćwiczenia mające na celu doskonalenie i utrwalenie umiejętności personelu szpitala nabytych w trakcie szkolenia oraz sposobów zachowania się personelu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego na wypadek podłożenia ładunku wybuchowego w śmigłowcu. Szkolenie było przeprowadzone przy współpracy Policji, Straży Pożarnej, Wojewódzkiego Centrum Powiadamiania Ratunkowego, Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Wydziału Bezpieczeństwa Mieszkańców i Zarządzania Kryzysowego Urzędu Miasta Lublin.

Założenie ćwiczeń było bardzo realistyczne. W śmigłowcu Lotniczego Pogotowia Ratunkowego, który wylądował na lądowisku szpitala załoga śmigłowca ujawniła w bagażu  przewożonego pacjenta urządzenie przypominające swoim wyglądem bombę z zapalnikiem zegarowym. Śmigłowiec ma wyłączony silnik, załoga z pasażerem ewakuowała się z miejsca. Informację o zdarzeniu otrzymują służby. Pierwsi ma miejsce przybywają policjanci z KMP w Lublinie, którzy zabezpieczają miejsce zdarzenia do czasu przyjazdu policyjnych antyterrorystów. Policjanci przy pomocy robota pirotechnicznego wyciągają ładunek z helikoptera i detonują go w bezpiecznym miejscu.

Celem przeprowadzonych dzisiaj działań pod kryptonimem „ŚMIGŁO”  było usprawnienie praktycznych umiejętności związanych z rozwiązywaniem sytuacji kryzysowej, jaką jest podłożenie ładunku wybuchowego. Policjanci z KMP w Lublinie doskonalili umiejętności współdziałania z funkcjonariuszami Samodzielnego Pododdziału Antyterrorystycznego Policji w Lublinie, funkcjonariuszami Straży Pożarnej i pracownikami Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego w Lublinie w przypadku zaistnienia w/w sytuacji kryzysowej. To także doskonała okazja do wymiany doświadczeń między uczestnikami działań. Wnioski i uwagi z przeprowadzonych ćwiczeń stanowić będą cenny materiał szkoleniowy.

Wszystko odbyło się według założonego planu. Ćwiczenia składały się z trzech etapów. Pierwszy obejmował odprawę w Komendzie Miejskiej Policji w Lublinie. Drugi etap to część praktyczna, w której udział brały wszystkie służby ratunkowe. Na zakończenie odbyło się podsumowanie ćwiczenia z przedstawicielami służb biorących udział w szkoleniu.

K.K.