Zostań jednym z nas – wstąp do Policji

Data publikacji: 23.11.2017

Tytułowa akcja, prowadzona obecnie przez wszystkie garnizony Policji w Polsce, ma na celu promowanie zawodu policjanta na współczesnym rynku pracy. W ramach realizacji tego programu, nasza Szkoła, cyklicznie, organizuje „Drzwi Otwarte Szkoły Policji w Pile” skierowane do uczniów szkół średnich.

O tym, że służba w Policji jest trudna, wymagająca powołania i dużego zaangażowania, ale jednocześnie intrygująca, szlachetna oraz przynosząca wiele satysfakcji, przekonywali zwiedzającą Szkołę Policji w Pile młodzież, pracujący w niej na co dzień funkcjonariusze i pracownicy. Taka forma kontaktu umożliwia poznanie nurtujących młodzież zagadnień, zobaczenie przykładowych tajników pracy w policyjnym mundurze oraz pozwala na bardziej świadome zaplanowanie swojej przyszłości.

22 listopada gościliśmy uczniów klas pierwszej i drugiej Mundurowego Technikum w Chojnicach. Młodzież po Szkole oprowadził podinsp. Jacek Czechowski, który przybliżył przybyłym historię pilskiej placówki oraz samego budynku, a także opowiedział o etosie pracy w policyjnym mundurze i zasadach doboru do Policji. Swoistym nawiązaniem do historii Policji Państwowej okresu międzywojennego było zwiedzanie szkolnej galerii sztuki „Akwarium”, gdzie obecnie mieści się wystawa autorstwa byłego eksperta fotografii kryminalistycznej CLKP pana Aleksandra Załęskiego. Kolejny punkt wycieczki miał miejsce w sali pierwszej pomocy, gdzie pod czujnym okiem kom. Radosława Spychalskiego uczniowie sprawdzili swoje umiejętności z zakresu resuscytacji z użyciem automatycznego defibrylatora. Wizytę zakończyło spotkanie ze st. asp. Małgorzatą Krzyżan, która wygłosiła prelekcję związaną z tematem trudnym, jednakże budzącym duże zainteresowanie wśród zebranych, a dotyczącym daktyloskopowania zwłok.

W czwartek, 23 listopada, Szkołę zwiedziła młodzież z Oratorium św. Jana Bosko działającego przy parafii pod wezwaniem świętej Rodziny w Pile. W planie wycieczki znalazły się: strzelnica, sala pierwszej pomocy, szkolna galeria sztuki „Akwarium”, sala techniki kryminalistycznej oraz biblioteka. Spotkanie było kontynuacją pogadanki przeprowadzonej 16 listopada we wspomnianym Oratorium. Oba przedsięwzięcia odbyły się z inicjatywy księdza Przemysława Malinowskiego i miały na celu m.in.: przybliżenie specyfiki pracy policjanta, przekazania informacji na temat przestrzegania prawa i bezpieczeństwa, w tym także podczas korzystania z Internetu i innych form komunikacji oraz udzielenia odpowiedzi na nurtujące młodzież pytania z zakresu zachowań patologicznych.

(Szkoła Policji w Pile / kp)