„Zarządzanie ryzykiem systemu gospodarczego państwa w aspektach bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego” - konferencja i ćwiczenia na terenie województwa zachodniopomorskiego

Data publikacji: 22.11.2017

W dniach 22-24 listopada 2017 roku w Międzyzdrojach odbywa się konferencja naukowa „Zarządzanie ryzykiem systemu gospodarczego państwa w aspektach bezpieczeństwa energetycznego i cyfrowego”, której elementem są ćwiczenia „Cysterna 2017”.

Organizatorami konferencji są: Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz System S.A. , Polska Grupa Energetyczna PGE S.A., Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police S.A. , PDH Polska S.A., Bank Gospodarstwa Krajowego, Powszechny Zakład Ubezpieczeń S.A., Zarząd Morskich Portów Szczecin i Świnoujście S.A. oraz Fundacja „Bezpieczne Pomorze”.

Jest to 6 edycja spotkań praktyków służb państwa, środowiska naukowego oraz przedstawicieli świata businessu energetycznego, chemicznego, finansowo - ubezpieczeniowego  oraz podmiotów zarządzających infrastrukturą krytyczną  podczas których następuje wymiana poglądów w obszarze bezpieczeństwa państwa.

Zapewnienie bezpieczeństwa infrastruktury krytycznej, szczególnie w obszarze bezpieczeństwa energetycznego, chemicznego, finansowego oraz cyberbezpieczeństwa  wymaga zaprojektowania i wdrożenia zarówno na poziomie administracyjnym,  prawnym jak i gospodarczym mechanizmów zarządzania ryzykiem, które doprowadzą do eliminacji lub ograniczenia problemów występujących w czasie obecnym lub niepewności dotyczącej  przyszłości.
Bezpieczeństwo energetyczne jest jednym z filarów zapewnienia bezpieczeństwa ekonomicznego, które należy rozpatrywać jako taki stan rozwoju krajowego systemu gospodarczego,  który zapewnia wysoką sprawność jego funkcjonowania oraz zdolność do skutecznego  przeciwstawienia się zewnętrznym tendencją i naciskom mogącym doprowadzić do zaburzeń rozwojowych.

W ramach konferencji omawiane są następujące tematy:

 1. Zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa energetycznego państwa.                                             
 2. Przegląd ustawodawstwa antyterrorystycznego na przykładzie wybranych aktów prawnych dotyczących cyberbezpieczeństwa.
 3. Przygotowanie inwestycji morskiej i lądowej produkcji propylenu.
 4. Planowanie i przygotowanie inwestycji w energetyce.
 5. Bezpieczeństwo gazociągów.
 6. Bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej w portach morskich.
 7. Możliwości finansowania  inwestycji infrastrukturalnych przez państwowy bank rozwoju.
 8. Terroryzm indywidualny a obiekty infrastruktury krytycznej.
 9. Kierunki rozwoju przestępczości w obszarze transakcji finansowych oraz e comerce.
 10. Założenia polityki energetycznej województwa zachodniopomorskiego.

Uczestnicy konferencji będą uczestniczyli w ćwiczeniach bezpieczeństwa przewozu substancji niebezpiecznych oraz antyterrorystycznych w ramach których będzie dokonane sprawdzenie współdziałanie Policji, Państwowej Straży Pożarnej, służb drogowych oraz administracji Państwowej i służb ochrony operatorów energetycznych.


Celem konferencji i ćwiczeń jest wypracowanie ustaleń i wniosków w obszarach:

 1. wprowadzenia nowoczesnych mechanizmów zarządzania ryzykiem gospodarczym i finansowym,
 2. poprawy procesu przepływu informacji pomiędzy służbami państwa a bussinesem energetycznym i chemicznym,
 3. poprawy efektywności energetycznej,
 4. wzrostu bezpieczeństwa dostaw paliw i energii,
 5. dywersyfikacji struktury wytwarzania energii elektrycznej,
 6. rozwoju konkurencyjnych rynków paliw i energii,
 7. ograniczenia oddziaływania energetyki na środowisko
 8. bezpieczeństwa transakcji finansowych
 9. identyfikacja zagrożeń w cybeprzestrzenii.

KWP Szczecin