Mundurówka 2010

Data publikacji: 30.03.2010

Minister spraw wewnętrznych i administracji podpisał już rozporządzenie umożliwiające naliczenie i wypłacenie tegorocznej mundurówki dla policjantów. Obecnie świadczenie to wynosi ponad 2000 zł. W pełni zostanie wypłacone tym funkcjonariuszom, którym jeszcze nie wymieniono mundurów służbowych. Ci zaś, którym w ubiegłym roku wydano nowe mundury, a w tym zostaną one uzupełnione o kolejne komplety, otrzymają połowę tej kwoty. Wypłata mundurówki przewidziana jest na 15 kwietnia.

Mundurówka, czyli wypłata równoważnika za umundurowanie, to świadczenie dodatkowe dla policjantów, które powinno być przeznaczone przez każdego funkcjonariusza na zakup i wymianę zużytych elementów umundurowania. Prawo do tego świadczenia zapisano w art. 70 ustawy o Policji, a uszczegółowiono w rozporządzeniu ministra spraw wewnętrznych w sprawie wysokości i warunków przyznawania policjantom równoważnika pieniężnego w zamian za umundurowanie. Zgodnie z tymi aktami prawnymi każdemu policjantowi wydawane jest umundurowanie lub wypłacany jest równoważnik za brak umundurowania.

Wartość tego równoważnika na 2010 rok wynosi:

  • w korpusie podoficerów i szeregowych Policji - 2095,50 zł dla mężczyzn i 2121,50 zł dla kobiet,
  • w korpusie aspirantów Policji - 2119,70 zł dla mężczyzn i 2145,70 zł dla kobiet,
  • w korpusie oficerów Policji - 2121 zł dla mężczyzn i 2147 dla kobiet.

Wypłata pełnej mundurówki w świetle obowiązującego prawa nie jest możliwa dla tych, którzy otrzymali umundurowanie w naturze. W 2009 roku w związku z rozpoczęciem procesu wymiany mundurów służbowych dla polskiej Policji 26 tysięcy policjantów prewencji i ruchu drogowego otrzymało nowe zestawy umundurowania. W związku z tym, że czas używalności poszczególnych elementów wyliczono na okres od 2 do 4 lat, ich roczna wartość przypadająca na każdego funkcjonariusza wynosi 632 zł. Ponadto jeszcze w tym roku te 26 tysięcy policjantów otrzyma kolejne elementy mundurów policyjnych (m.in. kurtki zimowe, spodnie letnie i zimowe, półgolf, koszulki polo, półbuty i bieliznę zimową termoaktywną, skarpety letnie i zimowe), których roczna wartość na każdego funkcjonariusza to 485 zł. Zgodnie z cytowanym powyżej rozporządzeniem mundurówka dla tych funkcjonariuszy zastanie jednorazowo pomniejszona o zsumowane kwoty rocznej wartości otrzymanego umundurowania. Zatem tym, którzy otrzymali nowe mundury, wypłacony zostanie w tym roku równoważnik w kwocie ok. 1000 zł. W kolejnych latach otrzymają oni pełną mundurówkę.

Takie same zasady wypłaty równoważnika za umundurowanie dotyczyć będą pozostałych policjantów, którym sukcesywnie będą wydawane nowe mundury. Do końca 2011 roku planowany jest proces przemundurowania całego pionu prewencji polskiej Policji.

Wypłacenie równoważnika za umundurowanie jest planowana na 15 kwietnia 2010 roku.

Informujemy, że z dniem 31 marca br. w Biurze Logistyki Policji KGP zostanie utworzony punkt informacyjny, w którym będą udzielane informacje dotyczące zasad wypłacania równoważnika pieniężnego oraz jego wysokości, w zależności od asortymentu pobranego przez policjanta. Punkt będzie działał w dni powszednie w godz. od 8.00 do 20.00 (z wyjątkiem 2 kwietnia - punkt czynny do 16.00) pod numerem telefonu  +48 22 60 123 07. Pytania można także kierować na adres mailowy: kwatermistrzblp@policja.gov.pl.

Kwota pomniejszenia równoważnika – 632,60 zł wynika z kalkulacji za wydane przedmioty nowego wzoru w poprzednim roku zaopatrzeniowym i zobrazowana jest w tabeli nr 3.

Tabela nr 3

Lp.
Nazwa przedmiotu
J.m.
Ilość
Okres używalności w latach
Cena jednostkowa
Koszt całkowity
Koszt roczny
1.
Czapka zimowa służbowa
szt.
1
4
16,47
16,47
4,12
2.
Czapka letnia służbowa
szt.
1
4
57,34
57,34
14,34
3.
Kurtka służbowa letnia
szt.
1
4
658,80
658,80
164,70
4.
Spodnie służbowe letnie do trzewików
szt.
1
4
427,00
427,00
106,75
5.
Sweter służbowy
szt.
1
2
146,40
146,40
73,20
6.
Koszula służbowa
szt.
2
2
63,44
126,88
63,44
7.
Koszula służbowa letnia
szt.
2
2
58,56
117,12
58,56
8.
Bielizna termoaktywna letnia
kpl.
2
3
73,81
147,62
49,21
9.
Trzewiki służbowe
para
1
4
340,38
340,38
85,10
10.
Pas główny
szt.
1
4
43,80
43,80
10,95
11.
Pasek do spodni
szt.
1
4
8,70
8,70
2,18
Razem
 
 
 
 
2 090,51
632,55
Po zaokrągleniu
 
 
 
 
 
632,60

Kwota braku naliczenia za rok bieżący – 485,00 zł wynika z kalkulacji za planowane do wydania przedmioty nowego wzoru w bieżącym roku zaopatrzeniowym i przedstawiona jest w tabeli nr 4.

Tabela nr 4

Lp.
Nazwa przedmiotu
J.m.
Ilość
Okres używalności w latach
Cena jednostkowa
Koszt całkowity
Koszt roczny
1.
Kurtka służbowa zimowa z podpinką i ocieplaczem z polaru
kpl.
1
4
780,00
780,00
195,00
2.
Spodnie służbowe letnie do półbutów
szt.
1
4
102,72
102,72
25,68
3.
Spodnie służbowe zimowe
szt.
1
4
460,00
460,00
115,00
4.
Półgolf
szt.
1
2
35,00
35,00
17,50
5.
Koszulka polo z krótkim rękawem
szt.
2
2
45,50
91,00
45,50
7.
Bielizna termoaktywna zimowa
kpl.
1
3
66,00
66,00
22,00
8.
Skarpetki letnie
para
1
1
7,00
7,00
7,00
9.
Skarpetki zimowe
para
1
1
11,00
11,00
11,00
10.
Półbuty służbowe
para
1
4
185,20
185,20
46,30
Razem
 
 
 
 
1 737,92
484,98
Po zaokrągleniu
 
 
 
 
 
485,00