Ministerialny projekt „DORASTANIE BEZ PRZEMOCY”- „targi spędzania wolnego czasu”

Data publikacji: 21.11.2017

Komenda Miejska Policji w Gorzowie Wlkp. wraz z Gorzowskim Centrum Pomocy Rodzinie podsumowała realizowany od lipca projekt pn. „Dorastanie bez przemocy”. Ten powstał pod patronatem i z dofinansowaniem Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej w ramach programu osłonowego, mającego na celu wsparcie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

Zwieńczeniem projektu, którego głównym założeniem było podniesienie świadomości społecznej na temat zjawiska przemocy w rodzinie oraz wskazanie pozytywnych wzorców w zakresie relacji rodzinnych i właściwego wykorzystywania wolnego czasu przez dzieci i młodzież były „Targi spędzania wolnego czasu”, które odbyły się 20 listopada br. w godz. 14.30 – 17.30 w Galerii Manhattan w Gorzowie Wlkp. Data tego wydarzenia nie była przypadkowa, gdyż 19 listopada przypada Międzynarodowy Dzień Zapobiegania Przemocy wobec Dzieci.

W targach wzięli udział przedstawiciele instytucji realizujących ten wyjątkowy projekt profilaktyczny, tj.: Zastępca Prezydenta Miasta Gorzowa Wlkp. ds. Społecznych, Pan Radosław Sujak; I Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gorzowie Wlkp., Pan insp. Krzysztof Sidorowicz; I Zastępca Komendanta Miejskiego Policji w Gorzowie Wlkp., Pan nadkom. Wiesław Adamski; Naczelnik Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Gorzowie Wlkp., Pani kom. Katarzyna Weryńska, Dyrektor Gorzowskiego Centrum Pomocy Rodzinie, Pani Beata Kulczycka.

„Targi spędzania wolnego czasu” było wydarzeniem przeznaczonym dla mieszkańców Gorzowa Wlkp., promującym szeroki wachlarz różnorodnych form aktywności z dziedziny m.in. sportu, nauki, muzyki, turystyki, wolontariatu itp. Wielość zaprezentowanych możliwości spędzania czasu wolnego była odpowiedzią na indywidualne zainteresowania nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych. W ramach stoiska profilaktycznego radą oraz cennymi informacjami związanymi z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie służyli  pracownicy socjalni z GCPR oraz policjanci Wydziału Prewencji KMP w Gorzowie Wlkp.

Program pn. „Dorastanie bez przemocy” obejmował wiele działań skierowanych do mieszkańców miasta, m.in. zajęcia profilaktyczne adresowane do młodzieży z gorzowskich szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, konkurs fotograficzny pn. ,,Dorastanie bez przemocy, czyli jak ze sobą żyjemy”, wskazujący na relacje współczesnej rodziny, rozmowy ze specjalistami w trakcie imprezy masowej pn. „Dni Gorzowa” oraz pomoc online dzieciom w trudnych sytuacjach życiowych (email: profilaktyka.przemoc@gcprgorzow.pl – adres mailowy aktywny do końca bieżącego roku). Wszystkie te przedsięwzięcia miały na celu uświadomienie przede wszystkim młodym ludziom jak ważna jest wzajemna komunikacja oraz budowanie pozytywnych relacji w rodzinie, przyczyniających się do przeciwdziałania zjawisku przemocy domowej.

 

Opracował:

post. Przemysław Adamik