Otwarcie Posterunku Policji w Jodłowniku

Data publikacji: 20.11.2017

19 listopada br. w Jodłowniku, w powiecie limanowskim, odbyło się uroczyste otwarcie Posterunku Policji. Poprzedziła je Msza Święta w kościele parafialnym w Jodłowniku, pod przewodnictwem ks. dr. Kazimierza Fąfary zastępcy diecezjalnego kapelana Policji.

W wydarzeniu wzięli udział m.in. Zastępca Komendanta Głównego Policji nadinsp. Jan Lach, Komendant Wojewódzki Policji w Krakowie nadinsp. dr Krzysztof Pobuta, Komendant Powiatowy Policji w Limanowej insp. Dariusz Urbanik, Wiesław Janczyk - Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów, Wojewoda Małopolski – Piotr Ćwik, Przewodnicząca Sejmiku Województwa Małopolskiego – Urszula Nowogórska, parlamentarzyści, władze samorządowe ze Starostą Limanowskim Janem Puchałą na czele, Wójt Gminy Jodłownik Paweł Stawarz, przedstawiciele służb mundurowych oraz licznie zgromadzeni mieszkańcy.

Uroczystość uświetniła orkiestra dęta z OSP w Jodłowniku i liczne poczty sztandarowe m. in. z Komendy Powiatowej Policji w Limanowej, ochotniczych straży pożarnych oraz szkół.

Po oficjalnej części i okolicznościowych przemówieniach wszyscy zaproszeni goście zwiedzali pomieszczenia Posterunku Policji w Jodłowniku.

Przywrócenie Posterunku Policji w Jodłowniku jest odpowiedzią na oczekiwania i potrzeby mieszkańców. Obiekt ten zaczął działać po ponad dwudziestoletniej przerwie. Posterunek mieści się w pomieszczeniach należących do gminy i będzie służył lokalnej społeczności. Koszty remontu,  przystosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby Posterunku poniósł samorząd Gminy Jodłownik, a koszty sprzętu kwaterunkowego i informatycznego poniosła Policja. 

W Posterunku Policji w Jodłowniku pełni służbę pięciu funkcjonariuszy: kierownik, dwóch dzielnicowych i dwóch policjantów służby patrolowej.

Komendant Powiatowy Policji w Limanowej mianował na Kierownika Posterunku st. asp. Wojciecha Karcza, który dotychczas pełnił służbę w Komisariacie Policji w Tymbarku.

Policjantom z nowego posterunku życzymy sukcesów i zawodowego spełnienia.

Źródło: KWP w Krakowie

Zdjęcia ►