Święto Pracowników Policji w KSP

Data publikacji: 17.11.2017

Z okazji Święta Służby Cywilnej przypadającego na 11 listopada dziś w Komendzie Stołecznej Policji już po raz dziewiąty odbyła się uroczystość honorująca wszystkich cywilnych pracowników naszej jednostki. Z tej okazji Szef Służby Cywilnej Dobrosław Dowiat-Urbański oraz p.o. Komendanta Stołecznego Policji nadinsp. Paweł Dobrodziej nagrodzili 101 pracowników cywilnych garnizonu stołecznego.

Obchody Święta Służby Cywilnej rozpoczęły się od złożenia meldunku przez dowódcę uroczystości nadkom. Romana Maciejewskiego nadinsp. Pawłowi Dobrodziejowi.  

Komendant Stołeczny Policji powitał wszystkich gości i wyróżnianych pracowników podkreślając wkład, jaki wnoszą w odpowiednie działanie wszystkich jednostek stołecznego garnizonu.

–Wasza praca jest niezwykle istotnym wsparciem i uzupełnieniem służby policjantów. Bardzo sobie cenię zaangażowanie pracowników Policji w wykonywanie zadań, bez których nasza jednostka nie mogłaby prawidłowo funkcjonować. W stołecznym garnizonie zatrudnionych jest 1920 pracowników Policji, tym bardziej gratuluję wyróżnionym z tak szerokiego grona ludzi – powiedział generał.

Następnie minister Dobrosław Dowiat-Urbański oraz nadinsp. Paweł Dobrodziej wyróżnili pracowników z co najmniej 25-letnim stażem wręczając pamiątkowe pióro i długopis z imienną dedykacją oraz listy gratulacyjne. Jako pierwsza została uhonorowana Pani Maria Idaszek, która jest związana z komendą stołeczną już od 38 lat.

Wręczone zostały również listy gratulacyjne podpisane przez Komendanta Stołecznego Policji o przyznaniu nagród finansowych ze środków Komendanta Głównego Policji dla 80 wyróżniających się pracowników Policji stołecznego garnizonu. Stosowny wpis o wyróżnieniu znajdzie się w aktach osobowych każdego pracownika.

Gratulacje wszystkim nagrodzonym złożył Szef Służby Cywilnej, Dobrosław Dowiat-Urbański, który powiedział:

– Policja to nie tylko funkcjonariusze – to także członkowie korpusu służby cywilnej wspierający swoich umundurowanych kolegów. Wasza praca nie jest może tak efektowna, ale jest bardzo potrzebna. Dzisiejsza Policja to organizacja, która nie mogłaby się obyć bez sprawnie zorganizowanego zaplecza cywilnego.

Życzenia złożył również Jan Gałązka - Przewodniczący Wojewódzkiego Zarządu Zakładowego NSZZ Pracowników Policji w KSP, a także Kapelan Komendy Stołecznej Policji ks. Józef Jachimczak.

Spotkanie zakończyło się tradycyjnie wspólną fotografią, która znajdzie się w najbliższym wydaniu miesięcznika Stołeczny Magazyn Policyjny.

Elżbieta Sandecka-Pultowicz
foto Marek Szałajski, Krzysztof Chwała