CBŚP i Policja niemiecka współorganizatorami międzynarodowej konferencji w ramach Projektu LIMES

Data publikacji: 17.11.2017

W tym tygodniu odbyła się konferencja w ramach Projektu LIMES. Współorganizatorem spotkania było CBŚP, które w Polsce jest jednostką koordynującą projekt. W konferencji udział wzięli polscy i niemieccy partnerzy przedsięwzięcia. W trakcie konferencji omawiano sprawy dotyczące przestępczości samochodowej, a także kradzieży ładunków z samochodów ciężarowych. Podmiotem odpowiedzialnym za cały Projektu LIMES są Niemcy, a partnerami Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa i Szwecja. Całość jest koordynowana przez EUROPOL.

W dniach 14 – 16 listopada Centralne Biuro Śledcze Policji było gospodarzem wspólnej polsko – niemieckiej konferencji, która odbyła się w Hotelu Łazienkowskim w Warszawie. Podczas niej omawiane były sprawy poświęcone przestępczości samochodowej oraz kradzieży ładunków z transportów drogowych. W konferencji udział wzięli polscy i niemieccy partnerzy Projektu LIMES.

Projekt LIMES rozpoczął się w styczniu tego roku. Jego realizacja jest przewidziana na dwa lata, a dotyczy rozpoznania, zwalczania i zapobiegania szeroko rozumianej przestępczości samochodowej w wymiarze międzynarodowym. Policja polska przystąpiła do niego na podstawie podpisanej przez Komendanta Głównego Policji deklaracji partnerskiej. Jednostką wiodącą zostało Centralne Biuro Śledcze Policji.

Projekt LIMES jest kontynuacją Projektu ISEC MOCG. Podmiotem wiodącym są Niemcy, które pozyskały niezbędne środki z Międzynarodowego Funduszu Bezpieczeństwa przewidzianego na lata 2014 – 2020. Do Projektu oprócz Niemiec i Polski przystąpiły: Czechy, Estonia, Litwa, Łotwa, Szwecja, a całość jest koordynowana przez EUROPOL.

Ze strony polskiej w projekcie oprócz Centralnego Biura Śledczego Policji uczestniczy Komenda Stołeczna Policji, Komenda Wojewódzka Policji w Szczecinie, Wrocławiu i Krakowie oraz Komenda Miejska Policji w Poznaniu. Do projektu ze strony CBŚP włączył się Zarząd w Lublinie, Radomiu, Gorzowie Wielkopolskim, Wrocławiu, Białymstoku i Gdańsku. Uczestnicy projektu oprócz wymiany informacji i doświadczeń, mogą również liczyć na wsparcie finansowe na zakup sprzętu potrzebnego przy realizacji prowadzonych spraw.