O międzynarodowej wymianie informacji

Data publikacji: 16.11.2017

Dziś w Komedzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach rozpoczęła się dwudniowa odprawa szkoleniowa organizowana przez Biuro Międzynarodowej Współpracy Policji KGP. Przedsięwzięcie to zostało skierowane do Oficerów Kontaktowych do spraw międzynarodowej wymiany informacji kryminalnych. Wszystkich uczestników w Sali Narad im. mjr. Jana Piwnika przywitała Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Paulina Filipowiak oraz Komendant Wojewódzki Policji w Kielcach insp. Dariusz Augustyniak.

W dwudniowym szkoleniu, które rozpoczęło się dzisiaj w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Kielcach uczestniczy kilkudziesięciu funkcjonariuszy m.in. Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP mł. insp. Paulina Filipowiak, Naczelnik Wydziału Koordynacji Międzynarodowej Wymiany Informacji BMWP KGP nadkom. Mariusz Szustakiewicz, Zastępca Naczelnika Wydziału Koordynacji Poszukiwań Międzynarodowych BMWP KGP podinsp. Sławomir Surowiec, Naczelnik Wydziału Wywiadu Kryminalnego KWP w Kielcach nadkom. Wojciech Król, Kierownik Sekcji ds. Interpolu WKMWI BMWP KGP podkom. Włodzimierz Lesiewicz, Marek Antonowicz z Biura kadr Szkolenia i Obsługi Prawnej KGP. W szkoleniu biorą udział również funkcjonariusze i pracownicy BMWP KGP oraz przedstawicie poszczególnych Komend Wojewódzkich Policji oraz Komendy Stołecznej Policji.  

Podczas pierwszego dnia szkolenia podjęto takie m.in. tematy jak: zmiany i nowe rozwiązania w obszarze SIS SIRENE, międzynarodowa wymiany danych w poszczególnych zakresach oraz wytyczne w sprawie szczegółowego zakresu działań oficerów kontaktowych. Jutro uczestnicy szkolenia będą rozmawiać o współpracy z kanałem Interpolu i Europolu. 

Opr. DJ

Źródło: KWP w Kielcach