Ślubowanie nowo przyjętych policjantów i wręczenie medali, odznaczeń i aktów mianowania na wyższe stopnie dla wyróżnionych funkcjonariuszy

Data publikacji: 13.11.2017

W dniu 13 listopada br. w sali Rycerskiej Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie 28 kandydatów w obecności komendantów zachodniopomorskiego garnizonu, zaproszonych gości i swoich bliskich złożyło ślubowanie służenia Ojczyźnie i społeczeństwu. Podczas uroczystości wyróżnieni funkcjonariusze za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych odebrało medale, odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie.

W dniu 2 listopada br. w policyjne szeregi zachodniopomorskiej policji przyjętych zostało 30 funkcjonariuszy: 9 kobiet i 21 mężczyzn.
Nowo przyjęci dzisiaj w obecności Komendanta Wojewódzkiego Policji insp. Jacka Cegieły i jego zastępców oraz komendantów z rodzimych jednostek wypowiedzieli słowa roty i złożyli ślubowanie, które składają przyjmowani do służby funkcjonariusze. W uroczystości brał udział Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz.


Szef zachodniopomorskiego garnizonu Policji w krótkim wystąpieniu jako pierwszy powitał nowo przyjętych, ich najbliższych oraz zaproszonych gości. Podkreślał, że praca jaką wybrali kandydaci jest trudna i odpowiedzialna. Podejmowanie jej trudów będzie nie tylko próbą dla nich samych ale również dla ich rodzin. Pogratulował kandydatom i życzył sukcesów i wytrwałości.

Następnie insp. Jacek Cegieła wręczył kandydatom akty ślubowania.

Nowo przyjęci funkcjonariusze w pierwszej kolejności odbędą kilkumiesięczne przeszkolenie, aby następnie wesprzeć pracę swoich kolegów w jednostkach Policji:

OPP - 9 osób,

KMP Szczecin - 6 osób,
KMP Koszalin – 4 osoby,

KPP Goleniów – 1 osoba,
KPP Gryfice – 1 osoba,

KPP Drawsko Pomorskie - 1 osoba,

KPP Kamień Pomorski – 2 osoby,
KPP Kołobrzeg - 2 osoby,

KPP Police- 1 osoba,

KPP Pyrzyce- 1 osoba,
KPP Stargard – 2 osoby,

 

Podczas dzisiejszej uroczystości z okazji 99 rocznicy Święta Niepodległości Wicewojewoda Zachodniopomorski Pan Marek Subocz oraz Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie insp. Jacek Cegieła wręczyli funkcjonariuszom zachodniopomorskiego garnizonu Policji za wzorowe wykonywanie obowiązków służbowych medale, odznaczenia oraz akty mianowania na wyższe stopnie.

Postanowieniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy o nadaniu odznaczeń, na wniosek Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej trzech funkcjonariuszy odznaczonych zostało srebrnym medalem za długoletnią służbę. Ponadto piętnastu zachodniopomorskich mundurowych zostało wyróżnionych Srebrnymi i Brązowymi Odznakami „Zasłużony Policjant ”.

W dalszej części uroczystego apelu wręczone zostały akty nominacyjne na wyższe stopnie policyjne. Jednym z najważniejszych awansów było mianowanie przez Komendanta Głównego I Zastępcy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie Jarosława Pasterskiego na stopień inspektora.

Akty nominacyjne z rąk szefa zachodniopomorskiego garnizonu insp. Jacka Cegieły i Pana Wicewojewody Marka Subocz odebrało łącznie 4 funkcjonariuszy.

Na koniec uroczystości głos zabrał Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie i Wicewojewoda zachodniopomorski, którzy gratulowali nowo przyjętym funkcjonariuszom i wyróżnionym policjantom, życząc im satysfakcji w życiu prywatnym i zawodowym.

 

Po zakończeniu uroczystego apelu był czas na zrobienie pamiątkowych zdjęć.

Zespół Prasowy KWP w Szczecinie / IK