Data publikacji: 23.03.2010

23 marca o godzinie 11 w Urzędzie Miasta Łodzi Pełniący Funkcję Prezydenta Miasta Łodzi Tomasz Sadzyński i Komendant Wojewódzki Policji w Łodzi insp. Marek Działoszyński uroczyście podpisali umowę, na mocy której łódzka policja otrzyma od włodarzy miasta 1,5 miliona złotych.

Otrzymane pieniądze zostaną wykorzystane na opłacenie tzw. służb ponadnormatywnych – szacujemy, że dzięki milionowi złotych w bieżącym roku zorganizujemy 6250 ośmiogodzinnych służb ponadnormatywnych w umundurowanych patrolach pieszych. Jest to o 1250 służb więcej niż w roku ubiegłym. Dodatkowe patrole w mieście Łodzi z pewnością przyczynią się do poprawy stanu bezpieczeństwa i wpłyną korzystnie na poczucie bezpieczeństwa łodzian, policjantom dadzą zaś możliwość podreperowania domowych budżetów zgodnie z posiadaną wiedzą i umiejętnościami praktycznymi, także w majestacie obowiązujących przepisów. Kolejne 500 tysięcy złotych przeznaczone będzie na trwający już remont Komisariatu II Policji przy ul. Ciesielskiej w Łodzi. Warto dodać, że jest to już 5 tego typu umowa podpisana przez Prezydenta Miasta Łodzi i Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi.

W roku ubiegłym na potrzeby łódzkiej Policji włodarze miasta przeznaczyli 4 miliony 250 tysięcy złotych, które wydatkowano na służbę kandydacką, służbę ponadnormatywną, remont Komisariatu II Policji, remont dyżurki w Wydziale Ruchu Drogowego Komendy Miejskiej Policji w Łodzi, zakup sprzętu – w tym 4 ambulansów APRD do obsługi zdarzeń drogowych oraz na nagrody dla policjantów.

(źródło: KWP w Łodzi)