Dzięki czteroletniej pracy CBŚP i prokuratorów zasiądą na ławie oskarżonych

Data publikacji: 06.11.2017

51 podejrzanych, którzy usłyszeli blisko 200 zarzutów popełnienia przestępstw, rozbicie trzech zorganizowanych grup przestępczych i wyjaśnienie kilku innych spraw, to efekt niemal czteroletniego śledztwa policjantów CBŚP z Katowic. Sprawa była nadzorowana przez Prokuraturę Okręgową w Katowicach, która skierowała akt oskarżenia przeciwko podejrzanym do sądu. Członkom rozbitych grup śledczy zarzucają przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, a także usiłowania uprowadzenia osoby dla okupu, kradzieży z włamaniem, kradzieży samochodów, a także wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych.

Policjanci Centralnego Biura Śledczego Policji z Katowic zakończyli śledztwo prowadzone od 2014 roku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Katowicach. Do Sądu Okręgowego w Katowicach przekazano akt oskarżenia przeciwko 51 podejrzanym. Przedmiotem śledztwa była między innymi działalność przestępcza zorganizowanej grupy, o kierowanie której podejrzany jest Paweł O. Śledczy zarzucają członkom tej grupy przestępstwa z ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz przestępstwa o charakterze kryminalnym, polegających na pobiciach, rozbojach, wymuszeniach rozbójniczych i innych.

Drugim wątkiem śledztwa stała się działalność członków grupy, o założenie której są podejrzani Magdalena G. i Robert H. Członkom grupy prowadzący śledztwo postawili zarzuty dotyczące udziału w obrocie znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych oraz popełnianie szeregu innych przestępstw przeciwko życiu i zdrowiu, mieniu oraz autentyczności dokumentów.

Sferą badań śledczych objęto również działalność zorganizowanej grupy przestępczej, o kierowanie której podejrzany jest Adam Ś. Z ustaleń policjantów wynika, że grupa zajmowała się wewnątrzwspólnotową dostawą znacznych ilości środków odurzających z terenu Czech do Polski oraz ich dalszym wprowadzaniem do obrotu.

Na podstawie zebranego materiału dowodowego przedstawiono podejrzanym blisko 200 zarzutów, w tym dotyczących kierowania i udziału w zorganizowanych grupach przestępczych, obrocie i wewnątrzwspólnotowej dostawy znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, prania pieniędzy pochodzących z przestępstwa oraz szeregu innych określonych w kodeksie karnym, między innymi także pomocnictwa w przerywaniu ciąży, jak też kodeksie karno-skarbowym. Zastosowano 6 tymczasowych aresztowań, 35 dozorów policji, 15 poręczeń majątkowych na łączną kwotę 148 tysięcy złotych oraz 5 zakazów opuszczania kraju i jeden zakaz zbliżania się do świadków i pokrzywdzonych. Ponadto na poczet przyszłych kar i grzywny zabezpieczono mienie na łączną kwotę blisko 340 tysięcy złotych.

W toku prowadzonego śledztwa policjanci, pod nadzorem prokuratora wykazali obrót około 400 kg różnego rodzaju narkotyków, zlikwidowali plantację marihuany i zabezpieczyli łącznie około 5,7 kg narkotyków. Podczas działań policjanci zabezpieczyli ponad 616 tysięcy sztuk papierosów bez polskich oznaczeń akcyzy, o wartości rynkowej ponad 396 tysięcy złotych, czym wykazano uszczuplenie Skarb Państwa o należny podatek Vat w wysokości ponad 26 tysięcy złotych oraz akcyzę w wysokości około 501 tysięcy złotych. Policjanci zabezpieczyli również 5 jednostek broni palnej oraz 157 sztuk amunicji.

Analizując kolejne aspekty tej sprawy, policjanci CBŚP z Katowic wyjaśnili także kilka śledztw, które wcześniej były prowadzone przez jednostki rejonowe. Sprawy dotyczyły usiłowania uprowadzenia osoby dla okupu, kradzieży z włamaniem do placówek handlowych, kradzieży samochodów, a także wyłudzeń odszkodowań komunikacyjnych. Wszystko wskazuje na to, że podejrzani mogą mieć związek z kradzieżą 190 tysięcy euro i bmw, o łącznej wartości strat 5 500 tysięcy koron czeskich, do której doszło na terenie Republiki Czeskiej.

Sprawa miała złożony i skomplikowany charakter, a zorganizowane grupy przestępcze zajmowały się tzw. multiprzestępczością, gdyż oprócz obrotu znacznych ilości środków odurzających i substancji psychotropowych, podejrzani są o szereg przestępstw opisanych w kodeksie karnym i innych ustawach szczegółowych. W trakcie prowadzenia śledztwa policjanci współpracowali ze Śląskim Urzędem Celno-Skarbowym w Katowicach oraz organami ścigania Republiki Czeskiej, w tym Wydziału do Spraw Zwalczania Przestępczości Powszechnej Miejskiej Komendy Policji Republiki Czeskiej w Ostrawie.

(CBŚP / mw)