Wizyta funkcjonariuszy dolnośląskiej komendy w ramach projektu „Smart Integration”

Data publikacji: 02.11.2017

Funkcjonariusze Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu, w związku z otrzymanym zaproszeniem od Dyrektora Departamentu Rozwoju Regionalnego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego we Wrocławiu, uczestniczyli w pierwszym dniu wizyty studyjnej w Jeleniej Górze, podczas której zaprezentowali flagowy projekt pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele z Polski i Niemiec.

 

Województwo Dolnośląskie wraz z Saksońskim Ministerstwem Spraw Wewnętrznych realizuje projekt „Smart Integration” w ramach Programu Współpracy Interreg Polska-Saksonia 2014-2020. Celem tego przedsięwzięcia jest stworzenie warunków instytucjonalnych dla wspólnego rozwoju regionalnego i przestrzennego polsko-saksońskiego pogranicza. Wśród szeregu działań projektowych zaplanowane zostały wizyty studyjne. Pierwsza taka wizyta odbyła się w dniach 23-24 października, podczas której uczestnicy wysłuchali wykładu nt. ustroju i zadań jednostek samorządu terytorialnego z uwzględnieniem podziału terytorialnego państwa, kompetencji i zadań, finansów samorządowych oraz gospodarki finansowej. Zaprezentowane zostały również modelowe przykłady współpracy na pograniczu dolnośląsko-saksońskim m. in. projekt pn. „Rewitalizacja zespołu barokowych kaplic nagrobnych w Jeleniej Górze wkładem w ochronę europejskiego dziedzictwa kulturowego”, „Ochrona przeciwpowodziowa obszarów uzdrowiskowych w Jeleniej Górze i Bad Muskau”, „Rozwój infrastruktury dla turystyki aktywnej Jeleniej Góry i Boxbergu/O.L”.

Podczas spotkania funkcjonariusze z Wydziału Zamówień Publicznych i Funduszy Pomocowych oraz Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zaprezentowali flagowy projekt pn. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko-niemieckim”. Uczestnikom przedstawiono założenia projektu oraz dotychczas zrealizowane działania w świetle modelowej współpracy transgranicznej. Ponadto zaprezentowano rekwizyty znajdujące się w walizkach edukacyjnych zawierających przedmioty, które można spotkać na co dzień u młodych ludzi, a często wykorzystywane do zażywania i dystrybucji środków odurzających.

Partnerem wiodącym tego przedsięwzięcia jest Komenda Wojewódzka Policji we Wrocławiu, a partnerami projektu zostały Komenda Wojewódzka Policji w Gorzowie Wielkopolskim i Dyrekcja Policji w Görlitz.

Projekt pt. „Nie dla narkotyków - zwiększenie skuteczności policji w zakresie przeciwdziałania przestępczości narkotykowej na terenie przygranicznym polsko - niemieckim” nr PLSN.04.01.00-02-0001/15 współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg Polska - Saksonia 2014 - 2020.

(KWP we Wrocławiu / kp)