Biuro do Walki z Cyberprzestępczością Komendy Głównej Policji w ECTEG

Data publikacji: 31.10.2017

26 października br. Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP zostało włączone do Międzynarodowego Stowarzyszenia Edukacyjnego ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group). Do głównych członków grupy ECTEG można zaliczyć instytucje takie jak: Europol, CEPOL, Eurojust, Interpol, Policje państw Hiszpanii, Portugalii, Francji, Danii, Finlandii, Włoch, Cypru, Irlandii i Finlandii oraz liczne instytucje akademickie. Działalność grupy ECTEG polega między innymi na organizacji i finansowaniu międzynarodowych szkoleń technicznych.

Proces aplikacyjny polegał na przesłaniu oficjalnego listu z prośbą o rozpatrzenie kandydatury Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP, który po rozpatrzeniu został zaakceptowany przez zarząd ECTEG, a następnie skierowany pod głosowanie przez wszystkich członków grupy. Głosowanie zostało przeprowadzone podczas oficjalnego corocznego spotkania, które odbyło się w Lizbonie w Portugalii w dniach 26-27 października 2017 r. i zostało poprzedzone wykonaniem prezentacji o działalności Biura do Walki z Cyberprzestępczością KGP, którą przedstawił funkcjonariusz reprezentujący polską Policję.

Projekt ECTEG (European Cybercrime Training and Education Group) został utworzony 11 listopada 2009 roku przez Komisję Europejską na bazie projektu „Falcone” JAI/2001/Falcone/127, który polegał na wprowadzeniu wielopoziomowej platformy szkoleniowej mającej na celu ustandaryzowane kształcenie instytucji porządku publicznego w zakresie zwalczania Cyberprzestępczości. W listopadzie 2016 roku projekt ECTEG stał się oficjalnym Międzynarodowym Stowarzyszeniem Non-Profit, skupiającym w sobie instytucje porządku publicznego oraz przedstawicieli świata akademickiego. Do głównych członków grupy ECTEG można zaliczyć instytucje takie jak: Europol, CEPOL, Eurojust, Interpol, Policje państw Hiszpanii, Portugalii, Francji, Danii, Finlandii, Włoch, Cypru, Irlandii i Finlandii oraz liczne instytucje akademickie. W chwili obecnej działalność grupy ECTEG polega między innymi na organizacji i finansowaniu międzynarodowych szkoleń technicznych. Aktualnie grupa ECTEG umożliwia organizację i udział w szkoleniach z zakresu:

 • ECTEG Linux as an Investigative Tool (part 1)
 • ECTEG Linux as an Investigative Tool (part 2)
 • ECTEG Applied NTFS Forensics
 • ECTEG Core Skills in Mobile Phone Forensics
 • ECTEG Internet Investigations
 • ECTEG Network Investigations
 • ECTEG Wireless LAN and VOIP Investigations
 • ECTEG Malware Analysis and Investigations
 • ECTEG Forensic Scripting using BASH
 • ECTEG Python Programming for Investigators
 • ECTEG Introductory Open Source IT Forensics and Network Investigation Course
 • ECTEG Live Data Forensic
 • ECTEG Macintosh Forensic Course
 • ECTEG Network Forensic Intermediate Course
 • ECTEG Solid State and other Storage media Forensic Course
 • ECTEG Windows forensics
 • ECTEG Data mining and databases
 • ECTEG Intermediate Mobile Phone Forensics

Biuro do Walki z Cyberprzestępczością KGP / mg