Dolnośląska Policja rusza z wojewódzkim konkursem - nagraj film pod tytułem "Babciu nie oddawaj pieniędzy - to nie akcja policyjna!!!"

Data publikacji: 30.10.2017

Funkcjonariusze Wydziału Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji we Wrocławiu zorganizowali konkurs pn. "Babciu nie oddawaj pieniędzy - to nie akcja policyjna!!!". Konkurs jest dedykowany dla dzieci szkół podstawowych i młodzieży szkół średnich. Tematem przewodnim konkursu jest uświadomienie odbiorcom, w tym głównie seniorom, że sprawcy oszustw na tzw. policjanta, pod pretekstem pomocy Policji WYŁUDZAJĄ od osób starszych pieniądze i kosztowności.

Konkurs filmowy ogłoszony przez dolnośląską Policję ma na celu edukowanie społeczeństwa z zakresu oszustw na szkodę seniorów metodą na tzw. policjanta, dotarcie do osób starszych, samotnie funkcjonujących, mało aktywnych, które nie integrują się w życiu społecznym, propagowanie wiedzy o bezpieczeństwie, zaangażowanie dzieci i młodzieży w twórcze działania na rzecz seniorów, a także edukację dzieci i młodzieży z zakresu bezpieczeństwa osób starszych i kształtowanie właściwych relacji międzyludzkich i rodzinnych.

Spot, zrealizowany przez uczestników konkursu, powinien być zaadresowany do seniora - babci, dziadka, cioci, wujka, sąsiada itp.,.

Powinien on zawierać m.in.:

  • ostrzeżenia o współczesnej metodzie oszustw na tzw. „policjanta”:

- gdzie sprawcy podszywając się pod funkcjonariuszy Policji pod legendą ratowania pieniędzy z zagrożonego konta bankowego, nakłaniają osoby do wzięcia kredytu, bądź zrobienia przelewu na wskazane konto,

- dot. przekazywania pieniędzy Policji pod pretekstem wzięcia udziału w akcji policyjnej i zatrzymaniu sprawców oszustw na tzw. wnuka.

  • porady i wskazówki jak można uniknąć tego typu zagrożeń,
  • wsparcie w sytuacjach wątpliwych ze strony rodziny, bliskich, instytucji bądź Policji.

Podczas oceny prac pod uwagę będą brane m.in. następujące kryteria:

  • pomysłowość
  • treść i budowa przekazu
  • inwencja twórcza
  • dopasowanie treści i przekazu do tematyki konkursowej.

Konkurs rozpoczyna się 30 października br. i potrwa do 13 lutego 2018 r. W terminie do 28 lutego 2017 roku komisja powołana przez organizatora, składająca się z przedstawicieli Policji i Kuratorium Oświaty, dokona oceny nadesłanych prac i wyłoni zwycięzców poszczególnych nagród.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 marca 2018 roku.

Więcej szczegółów na temat konkursu, w tym regulamin znajdziesz tutaj: Wojewódzki Konkurs - nagraj film pn. "Babciu nie oddawaj pieniędzy - to nie akcja policyjna!!!" ►

(KWP we Wrocławiu / mw)