KWP - XI Gala Stypendialna NSZZ Policjantów

Data publikacji: 30.10.2017

27 października w Sali Czerwonej Pałacu Działyńskich w Poznaniu odbyła się już XI Gala wręczenia Stypendiów Naukowych dla Dzieci Członków NSZZ Policjantów. Wyróżniono 64 dzieci, w tym 3 stypendia indywidualne ustanowione przez dr Krystynę Łybacką, Przemysława Pacię i mecenasów Mariusza Paplaczyka oraz Wojciecha Wizę. Na przestrzeni 11 lat ZW NSZZ Policjantów wyróżnił około 650 osób przeznaczając na ten cel środki społeczne (pozaskładkowe) na poziomie ok. 500 000 zł. Jest to w skali kraju ewenement, który został bardzo wysoko oceniony przez zebranych na uroczystości gości. Stypendia wspólnie wręczali insp. Roman Kuster, podinsp. Andrzej Szary i Elżbieta Leszczyńska.