„Funkcjonariusz jako podmiot praw człowieka”

Data publikacji: 26.10.2017

Dziś rozpoczęło się Forum Pełnomocników oraz Koordynatorów ds. Ochrony Praw Człowieka Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Policji. W spotkaniu biorą udział także przedstawiciele Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Wojewody Świętokrzyskiego, Marszałka Województwa Świętokrzyskiego oraz dyrektorzy biur Komendy Głównej Policji i komendanci jednostek Policji województwa świętokrzyskiego.

Forum organizowane przez Komendę Wojewódzką Policji w Kielcach dziś odbywa się pod hasłem „Funkcjonariusz jako podmiot praw człowieka”. W spotkaniu uczestniczą Pełnomocnicy i Koordynatorzy ds. ochrony praw człowieka Komendantów Wojewódzkich Policji, Szkół Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz przedstawiciele administracji rządowej, a także organizacji pozarządowych.

W uroczystym otwarciu wzięli dziś udział m.in. Radca Departamentu Analiz i Polityki Migracyjnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji Wirginia Prejs-Idczak, Wicewojewoda Świętokrzyski Andrzej Będkowski, Dyrektor Biura Kadr, Szkolenia i Obsługi Prawnej Komendy Głównej Policji insp. Jarosław Siekierski, Dyrektor Biura Kontroli Komendy Głównej Policji insp. Dariusz Szuba, Zastępca Dyrektora Biura Spraw Wewnętrznych Komendy Głównej Policji insp. Marek Ślizak, Pełnomocnik Komendanta Głównego Policji ds. Ochrony Praw Człowieka mł. insp. Krzysztof Łaszkiewicz, Pierwszy Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach insp. Artur Bielecki, Komendanci Komend Powiatowych Policji województwa świętokrzyskiego, Dyrektor Biura Spraw Obronnych, Bezpieczeństwa i OIN Urzędu Marszałkowskiego Beata Oczkowicz, Pełnomocnik Dyrektora Generalnego Służby Więziennej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania ppłk Teresa Kujawa, Pełnomocnik Komendanta Głównego Straży Granicznej ds. Ochrony Praw Człowieka i Równego Traktowania płk Tomasz Lipski, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Kielcach ppłk Renata Kosakiewicz, Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Pińczowie kpt. Agata Szustak oraz Komendant Placówki Straży Granicznej w Kielcach mjr SG Grzegorz Otręba.

Podczas konferencji rozmawiano o postępowaniach dyscyplinarnych, wskazywano uprawnienia jakie przysługują obwinionym oraz mówiono o uwalnianiu funkcjonariuszy od pomówień. Podejmowano takie tematy jak: „Praktyczne aspekty podmiotowości policjantów i policjantek”, „Ochrona międzynarodowa funkcjonariuszy na podstawie orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”, a także „Sygnaliści w instytucjach publicznych a ochrona Europejskiego Trybunału Praw Człowieka”.

Jutro uczestnicy spotkania podczas warsztatów będą mówić o ideowych, kulturowych i socjologicznych podłożach niechęci wobec instytucji państwa.

Patronat honorowy nad całym przedsięwzięciem objął Komendant Główny Policji nadinsp. Jarosław Szymczyk oraz Wojewoda Świętokrzyski Agata Wojtyszek.

(KWP w Kielcach / kp)