Delegacja przedstawicieli Prezydium Policji w Berlinie z wizytą w stołecznej jednostce

Data publikacji: 19.10.2017

Funkcjonariusze Centrum Kierowania Prezydium Policji w Berlinie gościli w dniach 17 – 19 października br. w Komendzie Stołecznej Policji. Wizyta odbywała się na zaproszenie Komendanta Stołecznego Policji insp. dr Rafała Kubickiego. Goście odwiedzili m.in. Stołeczne Stanowisko Kierowania KSP oraz Centrum Powiadamiania Ratunkowego w Warszawie.

Pobyt delegacji, w skład której weszli: mł. insp. Michael Prinz - Zastępca Szefa Centrum Kierowania Prezydium Policji w Berlinie oraz nadkom. Carsten Block - funkcjonariusz Centrum Kierowania Prezydium Policji w Berlinie, rozpoczął się od spotkania w Wydziale Doskonalenia Zawodowego KSP, gdzie gościom przedstawiono prezentację nt. systemu szkoleń polskiej Policji oraz kursów prowadzonych w ramach doskonalenia zawodowego dla funkcjonariuszy garnizonu warszawskiego.

Po powitaniu gości przez I Zastępcę Komendanta Stołecznego Policji Pana insp. Piotra Berenta policjanci niemieccy zapoznani zostali z informacjami nt. Komendy Stołecznej Policji i garnizonu stołecznego.

Centralnym punktem pobytu gości z berlińskiego Centrum Kierowania Prezydium Policji była wizyta w Stołecznym Stanowisku Kierowania, gdzie mieli okazję zapoznać się z zadaniami i zasadami funkcjonowania służby dyżurnej, monitoringiem oraz pracą operatorów telefonów alarmowych: 997 i 112.

Istotnym elementem spotkania było również omówienie zasad współpracy z innymi służbami odpowiedzialnymi za zapewnienie bezpieczeństwa i porządku publicznego oraz wymiana doświadczeń w tym zakresie.

Niemieccy funkcjonariusze odwiedzili również Centrum Powiadamiania Ratunkowego Biura Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m. st. Warszawy, gdzie mogli się zapoznać ze strukturą i zadaniami CPR oraz system obsługi zgłoszeń kierowanych na numer alarmowy 112.

Na zakończenie goście podzielili się swoimi spostrzeżeniami i wrażeniami z pobytu w Komendzie Stołecznej Policji, wyrażając podziękowania Panu Komendantowi Stołecznemu Policji insp. dr Rafałowi Kubickiemu za możliwość przyjrzenia się pracy funkcjonariuszy Stołecznego Stanowiska Kierowania KSP.