"Dzielnicowy Roku" 2017. Wyniki pierwszego dnia rywalizacji.

Data publikacji: 19.10.2017

Konkurencja I

Symulacja – podstawowe czynności służbowe związane ze służbą patrolową obejmuje m. in. problematykę legitymowania, zatrzymywania osoby i doprowadzanie jej do pojazdu służbowego, przeszukania osoby, kontroli osobistej, posługiwania się środkami przymusu bezpośredniego.

Ocenie podlegają wiedza oraz zaprezentowane umiejętności, w szczególności:

  • znajomość i zastosowanie podstaw prawnych i faktycznych;
  • bezpieczeństwo podczas prowadzenia czynności;
  • taktyczne i techniczne aspekty prowadzenia czynności.

I miejsce - mł. asp. Bartosz Waga KWP GDAŃSK

II miejsce - st. asp. Jarosław Bartczak KWP OPOLE

III miejsce - mł. asp. Krzysztof Biernacki KWP POZNAŃ
 

Konkurencja II

Celem konkurencji udzielanie pierwszej pomocy jest ocena praktycznych umiejętności ratowania życia człowieka.

Zadaniem startujących policjantów jest m. in.:

  • ocena zdarzenia;
  • wykonywanie czynności zabezpieczających;
  • ocena funkcji życiowych;
  • przeprowadzenie resuscytacji krążeniowo – oddechowej (przy wykorzystaniu fantomu);
  • właściwe postępowanie po ewentualnym przywróceniu funkcji życiowych;
  • opatrywanie ran;
  • postępowanie w sytuacji zagrożenia życia takich jak: zawał mięśnia sercowego, napad drgawkowy, porażenie prądem.

W przypadku uzyskania jednakowej liczby punktów o kolejności miejsc decyduje czas przeprowadzonych czynności.

Komisja sędziowska może nie przyznać punktów w tej konkurencji za pozostawienie osoby poszkodowanej bez pomocy bądź udzielenie jej w sposób stanowiący zagrożenia dla zdrowia lub życia. Decyzję w tej sprawie podejmuje sędzia główny zawodów na wniosek sędziego głównego konkurencji.

I miejsce - mł. asp. Adrian Moszczyński KWP BIAŁYSTOK

II miejsce - mł. asp. Łukasz Grabczak KWP OLSZTYN

III miejsce - mł. asp. Bartosz Waga KWP GDAŃSK
 

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach