Nowy kurs dla techników kryminalistyki

Data publikacji: 11.10.2017

Ruszyła trzecia tegoroczna edycja kursu specjalistycznego dla techników kryminalistyki. Różni się ona od poprzednich tym, iż realizowana będzie na mocy Decyzji nr 100 Komendanta Głównego Policji z dnia 28 kwietnia 2017 r., wprowadzającej nowy program nauczania na wspomnianym kursie.

Szkolenie to cechuje wysoki stopień specjalizacji i wyjątkowy charakter praktyczny. Jego zakres tematyczny obejmuje cztery bloki zagadnieniowe:

  • ujawnianie, zabezpieczanie i wykorzystanie śladów kryminalistycznych,
  • czynności prowadzone z udziałem specjalisty,
  • fotografię kryminalistyczną,
  • medycynę sądową.

Zmiany w programie kursu obejmują przede wszystkim nowe kwestie tematyczne, dotyczące m.in.: śladów entomologicznych, wykorzystania Elektronicznego Rejestru Czynności Dochodzeniowo-Śledczych w pracy technika, większej liczby zagadnień merytorycznych i ćwiczeń praktycznych w zakresie fotografii kryminalistycznej.

Wyjątkowo umiejętnościowy charakter szkolenia w połączeniu z dużym zaangażowaniem dydaktycznym doświadczonej kadry Zakładu Służby Kryminalnej o specjalności techniki i taktyki kryminalistycznej, gwarantuje słuchaczom wysoki poziom realizowanych zajęć. Oparte są one o duży wybór pomocy dydaktycznych, realistyczne założenia i szeroki zakres zadań praktycznych, weryfikujących zdobytą wiedzę teoretyczną i podnoszących umiejętności przydatne w realiach codziennej służby technika kryminalistyki.

Leszek Koźmiński / SP w Pile