EUPST II - dzień 4

Data publikacji: 29.09.2017

Na wydmach oraz w nadmorskich lasach między Ustką i Łebą ćwiczyli swoje umiejętności policjanci z Europy i Afryki oraz żołnierze armii Stanów Zjednoczonych i Polski. Działania przygotowali wspólnie przedstawiciele Wydziału Misji Zagranicznych i Oficerów Łącznikowych Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP oraz Szkoły Policji w Słupsku, w której stacjonują mundurowi.

 

Film EUPST II - dzień 4 / Tag 4 / day 4

Film EUPST II - Teleexpress, 27.IX.2017, 7:15


Ponad 50 funkcjonariuszy uczestniczy polskiej edycji międzynarodowego projektu EUPST - przygotowuje on mundurowych do pełnienia służby w misjach zagranicznych na całym świecie. Przez kilka dni policjanci i żołnierze uczestniczyli w zajęciach na terenie Szkoły Policji w Słupsku. Końcowym etapem i jednocześnie sprawdzianem umiejętności były wspólne działania w terenie.

Włoscy karabinierzy, belgijscy żandarmi i brytyjscy policjanci prowadzili działania sztabowe związane z planowaniem a następnie poszukiwaniem kilku osób z chorobą Alzheimera, które zaginęły w lesie. W poszukiwaniach oprócz policjantów uczestniczyli też żołnierze armii Stanów Zjednoczonych i polscy żandarmi wojskowi.

Międzynarodowe plutony dowodzone przez funkcjonariuszy różnych państw ćwiczyły również na nadmorskich wydmach udzielanie pierwszej pomocy. Ostre słońce i wszechobecny piasek miały stworzyć realia działań w warunkach pustynnych.

Przed policjantami postawiono także trudne zadanie znalezienia w lesie kilku zdesperowanych osób, które poinformowały wcześniej droga telefoniczną, że zamierzają popełnić samobójstwo. Kolejnym zadaniem było szczegółowe przeczesanie wyznaczonych terenów w poszukiwaniu dowodów przestępstwa, które porzucono w poszyciu leśnym.

Całość działań odbywała się z wykorzystaniem specjalistycznego sprzętu z lokalizatorami GPS. Ćwiczenia pokazały, że bez względu na narodowość policjanci i żołnierze, w sytuacjach wymagających wspólnych działań potrafią prawidłowo zastosować różnorodne procedury zarówno poszukiwawcze jak i obronne.

Na zakończenie ćwiczeń dodatkowy sukces odniosła także sekcja żywnościowa słupskiej Szkoły Policji, która przygotowała na leśnym stanowisku żywieniowym między innymi polski bigos i grochówkę oraz kiełbaski z ogniska. Mundurowi smakosze z Europy, Afryki i Stanów Zjednoczonych mimo zmęczenia uznali ten punkt ćwiczeń za jeden z najważniejszych i najsmaczniejszych.

Polską edycję ćwiczeń w ramach międzynarodowego projektu EUPST zorganizowały wspólnie Komenda Główna Policji i słupska Szkoła Policji. Ćwiczenia terenowe wsparli też instruktorzy Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie, stołeczna Jednostka Ratownictwa Specjalistycznego s12 oraz Grupa Ratownicza PCK z Koszalina.

Warto odnotować również fakt, że polscy policjanci mają już wieloletnie doświadczenie w przygotowaniu osób służących na misjach. W ciągu 25 lat w różnych zakątkach świata służbę pełniły już ponad trzy tysiące policjantów.

Pełna galeria zdjęć w wresji do pobrania znajduje się na dole strony.
Vollständige Foto-Galerie zum Download befindet sich am unteren Rand der Seite.
Full photo gallery for download is at the bottom of the page.