KWP: Podpisanie aktu erekcyjnego oraz wmurowanie kamienia węgielnego pod budowę Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym

Data publikacji: 27.09.2017

Dzisiaj odbyły się główne uroczystości związane z podpisaniem aktu erekcyjnego oraz wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym. W uroczystości udział wzięli m.in.: Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP insp.dr Małgorzata Borowik, przedstawiciele władz samorządowych, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji, przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury, sądownictwa oraz firm i instytucji współpracujących z Policją.

      

Uroczystości związane z podpisaniem aktu erekcyjnego oraz wmurowaniem kamienia węgielnego pod budowę Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym odbyły się dzisiaj o godz. 12: 00. Zgromadzonych gości powitał nadinsp. Paweł Dobrodziej – Komendant Wojewódzki Policji w Lublinie. W uroczystym apelu wzięli udział: Wojewoda Lubelski Pan Przemysław Czarnek, Wicewojewoda Lubelski Pan Robert Gmitruczuk,  Dyrektor Biura Logistyki Policji KGP - insp.dr Małgorzata Borowik, Burmistrz Miasta Rejowiec Fabryczny Pan Stanisław Bodys, kadra kierownicza lubelskiego garnizonu Policji, przedstawiciele służb mundurowych, prokuratury, sądownictwa oraz instytucji współpracujących z Policją.

     

Kolejnym punktem apelu było odczytanie i podpisanie aktu erekcyjnego pod budowę nowej siedziby komisariatu. Zgodnie z obowiązującym ceremoniałem, po wmurowaniu kamienia węgielnego, kapelan Policji dokonał jego poświęcenia.

     

Obecna siedziba Komisariatu Policji mieści się w Rejowcu przy ul. Parkowej, gdzie  służbę pełni 23 funkcjonariuszy. Użytkowany przez policjantów budynek to obiekt  parterowy, który jest częścią kompleksu zajmowanego przez ośrodek wychowawczy. Chociaż obiekt jest w dobrym stanie technicznym, nie spełnia obowiązujących standardów funkcjonalnych i użytkowych.  Można wymienić tu chociażby niewystarczającą ilość pomieszczeń, brak pomieszczeń socjalnych, czy dysponowanie tylko jednym miejscem garażowym.  Wielkość działki nie pozwala też na rozbudowę obiektu.

     

Rozpoczęcie całej inwestycji było możliwe dzięki przychylności Gminy Miasto Rejowiec Fabryczny, która przekazała działkę o powierzchni 0,2993 ha w trwały Zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji w Lublinie. Budowa nowej siedziby komisariatu zrealizowana zostanie w ramach „Programu modernizacji Policji”.

     

Nowy budynek, jaki ma powstać w Rejowcu Fabrycznym zapewni potrzeby jednostki Policji zarówno pod względem technicznym, jak również od strony właściwej obsługi interesantów oraz warunków pracy funkcjonariuszy i pracowników.

Plany inwestycyjne zawierają budowę budynku administracyjno – biurowego oraz garażowo – gospodarczego. W głównym budynku znajdować się będzie zespół pomieszczeń oficera dyżurnego, pomieszczenia dla zespołów patrolowych z szatniami, pokoje dzielnicowych i wydziału kryminalnego,  sala odpraw, sekretariat i pokoje kierownictwa, a także poczekalnia. Policjanci będą mieli również do dyspozycji szatnie i natryski. Budynek przystosowany będzie dla osób niepełnosprawnych (pochylnia i sanitariat). Zapewnione będą także miejsca postojowe dla interesantów. W drugim budynku: garażowo – gospodarczym  przewidziano oprócz stanowisk garażowych kotłownię i magazyny.

Na początku sierpnia działka została przekazana wykonawcy. Obecnie trwają tam roboty ziemne. Zakończenie budowy i oddanie do użytku przewidziano na 2019 rok.

Przy okazji budowy nowego  komisariatu warto wspomnieć o oddanych do użytku w ciągu ostatniego roku  trzech  posterunkach Policji: w Suścu, Fajsławicach i Ulhówku.  Posterunki zostały odtworzone dzięki wsparciu samorządów, które przekazały znaczne środki na kompleksowy remont pomieszczeń i dostosowanie ich dla potrzeb policji. Z kolei w IV kwartale br. planowane jest otwarcie trzech Posterunków Policji:  w Michowie, Jastkowie i Woli Uhruskiej. Rozpoczęliśmy także budowę Komisariatów Policji w Wisznicach, Annopolu i Kocku oraz Posterunku Policji w Siedliszczu.

Ponadto w dziesięciu  jednostkach Policji rozpoczyna się termomodernizacja, która nie tylko wpłynie  na wizerunek obiektów, ale spowoduje zmniejszenie kosztów zakupu energii i ciepła.

     

Jak podkreślił szef lubelskiego garnizonu Policji - nadinsp. Paweł Dobrodziej nie sposób pominąć zaangażowania samorządów oraz wspierania działań na rzecz zapewnienia ładu i porządku publicznego. Służą temu m. in. prowadzone systematycznie konsultacje społeczne, uwzględniające problemy i sugestie obywateli.  Głównie na tej  podstawie zostały podjęte prace zmierzające do reaktywacji lub tworzenia posterunków oraz komisariatów Policji w lubelskim garnizonie.

Zobacz więcej zdjęć z uroczystości podpisania aktu erekcyjnego oraz wmurowania kamienia węgielnego pod budowę Komisariatu Policji w Rejowcu Fabrycznym.

AK