Seminarium szkoleniowe nt. Poszukiwania terenowe osób zaginionych z wykorzystaniem urządzeń GPS

Data publikacji: 21.09.2017

W dniach 18 - 20 września 2017 r. Szkoła Policji w Katowicach zorganizowała seminarium szkoleniowe pt. Poszukiwania terenowe osób zaginionych z wykorzystaniem urządzeń GPS.

W seminarium wzięło udział 37 przedstawicieli Komendy Głównej Policji, Komendy Stołecznej Policji, Komend Wojewódzkich Policji w Katowicach, Krakowie i Wrocławiu, Oddziałów Prewencji Policji i Samodzielnych Pododdziałów Prewencji Policji. Ponadto w celu wzbogacenia seminarium zaproszono przedstawiciela Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego Podhale. Seminarium było doskonałą okazją by poszerzyć swój warsztat wiedzy i umiejętności jak również podzielić się z innymi uczestnikami własnymi doświadczeniami.

Poruszane zagadnienia:

 • praktyczne zastosowanie przez Policję urządzeń GPS,

 • zadania nieetatowej grupy poszukiwawczej w KPP w Nowym Targu,

 • stosowanie metod w poszukiwaniu osób zaginionych,

 • stosowanie kamer osobistych w służbie przez policjantów.

Program warsztatów:

I dzień

 • podinsp. Mirosław Kaczmarek, asp. szt. Piotr Cabański, wykład: Zastosowanie przez Policję urządzeń GPS w prowadzonych działaniach poszukiwawczych,

 • podinsp. Marek Karkula, wykład: Nieetatowa Grupa Poszukiwawcza w Komendzie Powiatowej Policji w Nowym Targu – historia i specyfika działania,

 • Rafał Chrustek (GOPR Podhale), wykład: Metody terenowe w strategii poszukiwań osób zaginionych.

II dzień

 • pokaz i ćwiczenia przeprowadzone na poligonie wojskowym w Gliwicach przez policjantów Komendy Głównej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu oraz GOPR Podhale: Poszukiwania osób zaginionych w terenie leśnym.

III dzień

 • mł. insp. Adam Jopek, wykład: Praktyczne wykorzystanie systemu GPS przez policjantów Oddziału Prewencji Policji w Kielcach w poszukiwaniu osób zaginionych,

 • insp. Sławomir Cisowski, wykład: Zastosowanie kamer osobistych w służbie przez policjantów pionu prewencji.

Seminarium przeprowadził Zakład Wyszkolenia Specjalnego przy współudziale Komendy Głównej Policji, Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu, Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego - Podhale. Odpowiedzialnymi za organizację seminarium byli: podinsp. Andrzej Wilisowski, podinsp. Grzegorz Patrzek i podkom. Paweł Sitko. Nadzór nad realizacją przedsięwzięcia sprawował Kierownik Zakładu Wyszkolenia Specjalnego mł. insp. Tomasz Stechnij wraz z Zastępcą Kierownika Zakładu Wyszkolenia Specjalnego podinsp. Piotrem Sobiechem.

Szczególne podziękowania za udzieloną pomoc dla:

 • Dyrektora Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,

 • Komendanta Stołecznego Policji,

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Krakowie,

 • Komendanta Wojewódzkiego Policji w Kielcach,

 • Komendanta Powiatowego Policji w Nowym Targu,

 • Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach,

 • Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Podhale,

oraz dla prelegentów:

 • insp.  Sławomira Cisowskiego –Naczelnika Wydziału Doskonalenia Zawodowego Komendy Stołecznej Policji w Warszawie,

 • mł. insp. Adama Jopka – Zastępcy Dowódcy Oddziału Prewencji Policji w Kielcach,

 • podinsp. Marka Karkuli – Naczelnika Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu,

 • podinsp. Mirosława Kaczmarka – Eksperta Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,

 • asp. szt. Piotra Cabańskiego – Specjalisty Wydziału Poszukiwań i Identyfikacji Osób Biura Kryminalnego Komendy Głównej Policji,

 • asp. szt. Piotra Blecharczyka – Specjalista Wydziału Sztab Policji Komendy Powiatowej Policji w Nowym Targu,

 • Rafała Chrustka – Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego – Podhale.
   

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach