Spotkanie w ramach projektu Erasmus +

Data publikacji: 18.09.2017

Spotkanie w ramach projektu Erasmus +
W dniach 11-15 września br. w Szkole Policji w Katowicach odbyło się trzecie międzynarodowe spotkanie w ramach projektu „Szkolenie i przygotowanie policjantów regionu Morza Bałtyckiego (Litwa, Łotwa, Polska, Estonia) do korzystania z jednolitego modelu w zakresie stosowania siły fizycznej” finansowanego ze środków programu Erasmus+ „Program unijny dla edukacji, szkolenia, młodzieży i sportu”, Działanie 2: Partnerstwa strategiczne.

W spotkaniu wzięło udział 19 funkcjonariuszy, zarówno koordynatorów projektu, jak i trenerów oraz wykładowców taktyki i techniki interwencji ze szkół policji uczestniczących w projekcie tj. Krajowej Szkoły Policji Łotwy, Estońskiej Akademii Nauk o Bezpieczeństwie, Litewskiej Szkoły Policji oraz Szkoły Policji w Katowicach.

Podczas trwających 4 dni warsztatów trenerzy taktyki i techniki interwencji policyjnych pracowali nad stworzeniem ram wspólnego programu szkoleniowego z zakresu użycia siły fizycznej oraz technik interwencji dla policjantów na kursach szkolenia funkcjonariuszy rozpoczynających służbę w policji. Warsztaty stanowiły doskonałą okazję do wymiany doświadczenia i wiedzy nt. najlepszych i najskuteczniejszych technik i taktyk stosowanych w trakcie interwencji policyjnych w poszczególnych krajach.

Spotkanie w Szkole Policji w Katowicach było jednym z kilku zaplanowanych w ramach realizacji projektu Erasmus+, którego głównym celem jest stworzenie nowoczesnego, jednolitego i proporcjonalnego modelu stosowania siły fizycznej i specjalnych technik walki przez policjantów w ramach partnerstwa strategicznego jednostek szkoleniowych Litwy, Łotwy, Estonii i Polski.

Czwarte międzynarodowe spotkanie w ramach niniejszego projektu odbędzie się na wiosnę przyszłego roku w Tallinie. Udział w nim wezmą, oprócz wykładowców i trenerów policyjnych, również słuchacze i kadeci szkoleń policyjnych z państw uczestniczących w projekcie.

Źródło: Szkoła Policji w Katowicach