Informacyjny Serwis Policyjny

Informacyjny Serwis Policyjny

Współpraca Policji i sektora bankowego

Zamieszczony Data publikacji 14.09.2017

W dniach 7-8 września 2017 r. na terenie Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie odbyło się trzecie seminarium naukowo-praktyczne nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości rozbójniczej na szkodę banków”.

Organizatorami seminarium byli: Związek Banków Polskich, Komenda Główna Policji oraz Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie. Uroczystego otwarcia seminarium w imieniu Komendanta-Rektora dokonał mł. insp. dr Krzysztof Wiciak – Kanclerz Uczelni.

W imieniu Związku Banków Polskich oraz pozostałych współorganizatorów seminarium otworzył Pan Ryszard Pichnicki – Dyrektor Operacyjnego Biura Bezpieczeństwa Fizycznego Departamentu Bezpieczeństwa Banku PKO SA.

Sektor bankowy reprezentowali m.in. dyrektorzy pionów bezpieczeństwa banków: Narodowego Banku Polskiego, Banku Zachodniego WBK SA., Eurobanku oraz Deutsche Bank Polska SA.

Tematyka seminarium wpisała się nie tylko w aktualne zadania polskiej Policji, wśród których czołowe miejsce zajmuje zwalczanie terroru kryminalnego oraz przestępczości kryminalnej, ale także w obszar szeroko rozumianego bezpieczeństwa przedsiębiorców sektora bankowego oraz konsumentów jego usług.

Dwudniowe spotkanie było poświęcone współpracy sektora bankowego z Policją w ujawnianiu, wykrywaniu i zapobieganiu terrorowi kryminalnemu. Tegoroczne seminarium dotyczyło przede wszystkim bezpieczeństwa środków pieniężnych, którymi operują banki oraz które chronią przedsiębiorcy świadczący usługi na rzecz sektora bankowego. Dużo uwagi poświęcono rozwiązaniom technicznym związanym z ochroną środków pieniężnych oraz bankomatów, które w ostatnich latach stały się coraz częstszym obiektem zamachów, w szczególności z użyciem materiałów wybuchowych. Dodatkowo, szczególną atrakcją tegorocznego spotkania była możliwość udziału w demonstracji sposobów i skutków wybuchu wewnątrz dwóch bankomatów. Akcję przeprowadzono na terenie poligonu jednostki wojskowej w Orzyszu. Dla uczestników seminarium była to wyjątkowa okazja do naocznego sprawdzenia, jakie zagrożenia niosą ze sobą takie zdarzenia. Ponadto, podczas seminarium zaprezentowano nowatorskie rozwiązania w konstrukcjach bankomatów, których celem jest udaremnienie kradzieży walorów pieniężnych, a także rejestracja lub dostarczenie dowodów przestępczej działalności. Merytoryczna dyskusja nad tymi rozwiązaniami dostarczyła uczestnikom wydarzenia wielu cennych uwag, które zadeklarowano zgłosić producentom oraz wdrożyć w przyszłości w rozwiązaniach technicznych nowych urządzeń. Niestety ograniczenia czasowe oraz ewoluowanie modus operandi działania sprawców spowodowały, ze temat nie został wyczerpany.

Seminarium zakończono powszechną deklaracją kontynuowania spotkań w kolejnych latach.

Źródło: Wyżasza Szkoła Policji w Szczytnie


 

  • seminarium naukowo-praktyczne nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości rozbójniczej na szkodę banków"
  • seminarium naukowo-praktyczne nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości rozbójniczej na szkodę banków"
  • seminarium naukowo-praktyczne nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości rozbójniczej na szkodę banków"
  • seminarium naukowo-praktyczne nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości rozbójniczej na szkodę banków"
  • seminarium naukowo-praktyczne nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości rozbójniczej na szkodę banków"
  • seminarium naukowo-praktyczne nt. „Współpraca Policji i sektora bankowego w zakresie zapobiegania i zwalczania przestępczości rozbójniczej na szkodę banków"
 
powrót
drukuj