Huzarzy w Kuligowie. Policjanci w obronie ojczyzny w sierpniu 1920 roku.

Data publikacji: 14.09.2017

W sobotę 9 września br. w Skansenie w Kuligowie nad Bugiem po raz drugi odbyła się inscenizacja historyczna bitwy z 1920 roku. Rekonstrukcji towarzyszył festyn rodzinny przygotowany m.in. przez Biuro Historii i Tradycji i Policji KGP oraz Komendę Stołeczną Policji. Nie zabrakło na nim także przedstawicieli Biura Komunikacji Społecznej KGP , którzy przygotowali swoje stoisko promocyjne.

W inscenizacji, w której odtwarzane były epizody z bitwy warszawskiej brali udział funkcjonariusze Policji Państwowej, będący w szeregach szwadronu policji konnej zwanej huzarami śmierci. Przed rozpoczęciem inscenizacji odprawiono mszę świętą, a następnie złożono kwiaty pod tablicą upamiętniającą udział polskich policjantów w walkach 1920 r.

Rekonstrukcji towarzyszył festyn, na którym można było zobaczyć m.in. łódź patrolową, radiowóz policyjny, miasteczko ruchu drogowego, posterunek mobilny, a także specjalnie przygotowany pokaz w wykonaniu policjantów BOA KGP. Nie zabrakło także stoisk promocyjnych przygotowanych przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, Biuro Komunikacji Społecznej KGP, a także Komendę Stołeczną Policji.

Podczas pikniku goście mogli zapoznać się z wystawą "Policja Państwowa 1919 - 1939", przygotowaną przez Biuro Historii i Tradycji Policji KGP, obejrzeć mundury i wyposażenie polskich policjantów z okresu międzywojennego. Komenda Stołeczna Policji przygotowała m. in. stoisko poświęcone tematyce pierwszej pomocy przedmedycznej. Uczestnicy festynu ćwicząc na fantomie dowiedzieli się jak powinny przebiegać czynności związane z ratowaniem życia.

Na stoisku Biura Komunikacji Społecznej KGP dużą popularnością cieszyły się miesięcznik „Policja 997” oraz stworzone z myślą o najmłodszych komiksy profilaktyczne, w tym najnowszy „Tajemniczy Dom”, stanowiący kontynuację serii dla dzieci wydawanej przez BKS KGP. Nie zabrakło także nagród i drobnych upominków. Za dobrze rozwiązaną krzyżówkę najmłodsi uczestnicy otrzymali grę planszową „Zostań Dzielnicowym” albo zakładkę z bohaterami komiksu.

Ogromne zainteresowanie, zarówno u dzieci, jak i u dorosłych wzbudziła także prezentacja policyjnych psów i koni, które towarzyszyły swoim opiekunom do zakończenia festynu.

Obchody objęte były honorowym patronatem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji Mariusza Błaszczaka. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło czasopismo "Policja 997".  

(BKS KGP)