Uroczystość wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę akademika w Szkole Policji w Pile

Data publikacji: 12.09.2017

Wczoraj w samo południe, na placu alarmowym Szkoły Policji w Pile, odbyła się uroczystość z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę budynku tymczasowego zamieszkania zbiorowego w Szkole Policji w Pile. Jest to ważny krok zmierzający do poprawy warunków bytowych policjantów kształcących się w pilskiej Szkole.

W uroczystej zbiórce z okazji wmurowania aktu erekcyjnego pod budowę budynku tymczasowego zamieszkania zbiorowego w Szkole Policji w Pile udział wzięli: Komendant Szkoły Policji w Pile insp. Beata Różniak – Krzeszewska, Zastępcy Komendanta Szkoły Policji w Pile insp. Roman Gryczka i podinsp. Michał Kominowski, zaproszeni goście: Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu do spraw Policji - Grzegorz Piechowiak, Starosta Pilski - Eligiusz Komarowski, Prezydent Miasta Piły - dr Piotr Głowski, Wicestarosta Pilski - Stefan Piechocki, Przewodniczący Rady Powiatu w Pile - Kazimierz Wasiak, Przewodniczący Rady Miasta Piły - Rafał Zdzierela, Komendant Wojewódzki Policji w Szczecinie - insp. Jacek Cegieła, p.o. Komendant Wojewódzkiego Policji w Poznaniu - insp. Piotr Mąka, p.o. Komendant Powiatowego Policji w Pile - mł. insp. Sebastian Cichocki, Kapelan Pilskiej Policji - Ksiądz Antoni Tofil, przedstawiciel Pracowni Architektonicznej Wojtasik - Agata Bielicka, przedstawiciel wykonawcy inwestycji - Tomasz Toboła Prezes firmy Pil - Building wraz z członkami rady nadzorczej, a także kadra kierownicza oraz funkcjonariusze i pracownicy Szkoły.

Akt erekcyjny został uroczyście podpisany przez Posła na Sejm RP - Grzegorza Piechowiaka, Przewodniczącego Zespołu Parlamentarnego ds. Policji, Komendanta Szkoły Policji w Pile - insp. Beatę Różniak-Krzeszewską, Starostę Pilskiego Eligiusza Komarowskiego, Prezydenta Miasta Piła - dr. Piotra Głowskiego, Prezesa Zarządu Pil-Building Inwestycje - Tomasza Tobołę, przedstawiciela pracowni architektonicznej Wojtasik - Agatę Bielicką.

Po poświęceniu samego aktu oraz placu budowy przez Kapelana Pilskiej Policji ks. Antoniego Tofila, w tubie przeznaczonej do wmurowania w fundamenty nowego budynku, znalazły się: dokument uroczyście rozpoczynający budowę, specjalna broszura opisująca aktualny stan Szkoły Policji w Pile, monety, najnowszy numer miesięcznika „Policja 997” oraz pendrive z nagranymi na nim informacjami dot. Szkoły Policji w Pile. Następnie, tak przygotowana i szczelnie zamknięta tuba, została symbolicznie wmurowana w miejsce, gdzie powstanie nowy budynek.

Budynek zakwaterowania dla słuchaczy Szkoły Policji w Pile zaprojektowany został na planie litery L na pięciu kondygnacjach. Każda kondygnacja, pomijając ostatnią (poddasze), będzie mieści moduły mieszkalne składające się z przedpokoju, wspólnej łazienki i dwóch pokoi. Przewidziano moduły dwupokojowe, w których kwaterowane będą w sumie cztery osoby oraz moduły jednopokojowe, w których kwaterowane będą dwie osoby. Ostatnia kondygnacja, częściowo jako poddasze nieużytkowe, będzie miała możliwość przekształcenia na potrzeby mieszkaniowe.

W budynku przewidziano 386 miejsc dla słuchaczy z możliwością aranżacji poddasza na użytek kolejnych 73 osób.

Na każdym piętrze, oprócz poddasza, w centralnej części budynku zlokalizowany będzie pokój dowódcy. Na parterze zaprojektowano wartownię przy wjeździe na teren szkoły oraz portiernię przy głównym wejściu do budynku. Użytkownicy budynku będą też mieli do dyspozycji pomieszczenie pralni i suszarni zlokalizowane na parterze. Na ostatniej kondygnacji w głównej wieży budynku znajdzie swoje miejsce sala wielofunkcyjna, przeznaczona m.in. do celów kulturalnych i szkoleniowych. W celu łatwej komunikacji, istniejący budynek, połączony zostanie z powstającym, łącznikiem na poziomie trzeciej kondygnacji.

Źródło: Szkoła Policji w Pile