Policjanci zabezpieczali „Gwarki”

Data publikacji: 11.09.2017

Od piątku do niedzieli w Tarnowskich Górach odbyły się „Gwarki”. W imprezie wzięło udział kilka tysięcy osób oraz gwiazdy polskiej sceny muzycznej. Nad ich bezpieczeństwem czuwało kilkudziesięciu policjantów z Tarnowskich Gór i Katowic oraz strażnicy miejscy, strażnicy graniczni, pracownicy ochrony, ratownicy medyczni oraz wolontariusze. Dzięki temu nie doszło do żadnych wydarzeń.

Gwarki, to cykliczna impreza kulturalno–historyczna w Tarnowskich Górach, organizowana w pierwszej połowie września corocznie od 1957 r. Nazwa imprezy powstała od wydobywających srebronośną galenę górników, zwanych gwarkami. Podczas pierwszych „Gwarków” zorganizowano „zabawy i komedyje”, później odbył się jarmark. Były zawody śpiewacze i imprezy sportowe, grała również orkiestra. Podczas jarmarku sprzedawcy wystąpili w strojach mieszczańskich z XVI wieku i śląskich strojach ludowych. Mając przychylność władz wojewódzkich oraz organizatorów ze Stowarzyszenia Miłośników Ziemi Tarnogórskiej, impreza ta była przez wiele lat jedyną tego typu zabawą. Formuła imprezy, polegająca na połączeniu trzech elementów: barwnego historycznego pokazu, atrakcji handlowo-kulinarnej oraz występów artystycznych, przez długi czas była niedoścignionym wzorem. Od 2009 roku głównym organizatorem imprezy jest samorządowa instytucja kultury miasta Tarnowskie Góry - Tarnogórskie Centrum Kultury.

Przez ostatnie trzy dni na ulicach miasta można było spotkać wzmożone patrole, zarówno policjantów umundurowanych jak i kryminalnych. Policjantów wspomagali również strażnicy miejscy, strażnicy graniczni, pracownicy ochrony, ratownicy medyczni oraz wolontariusze. Tak duże siły miały zapewnić najwyższy poziom bezpieczeństwa kilku tysiącom ludzi, uczestniczącym w imprezie oraz gwiazdom polskiej sceny muzycznej, które swoimi występami uświetniły „Gwarki”. Tarnogórscy policjanci, na specjalnie dla tego celu przygotowanym stanowisku kierowania, czuwali nad bezpieczeństwem bawiących się osób. Dodatkowy system monitorowania, obejmujący swoim zasięgiem miejsca na co dzień nie wymagające stałego nadzoru, pozwolił na szybkie i sprawne reakcje policjantów na wszelakiego rodzaju próby zakłócenia porządku. Ponadto na terenie miasta kamery monitoringu obsługiwane przez straż miejską, jak również dyżurujących policjantów wydziału kryminalnego, pozwoliły na zapobieganie wszelkim sytuacjom, które mogły stać się zagrożeniem dla świętujących uczestników imprezy.

Jak co roku w niedzielę odbył się pochód historyczny z okazji „Gwarków”. Wzięli w nim udział Komendant Powiatowy Policji w Tarnowskich Górach insp. Tadeusz Stuchlik wraz ze swoim pierwszym zastępcą kom. Zbigniewem Rohrbachem a także Orkiestra Komendy Wojewódzkiej Policji w Katowicach i uczniowie klas o profilu policyjnym. Jak co roku, przejście historycznego pochodu oglądało kilka tysięcy osób. Przejście pochodu ulicami miasta zabezpieczali tarnogórscy policjanci. Dzięki temu nie doszło do żadnych wydarzeń.

(KWP w Katowicach / kp)

 

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 16.25 MB)

Pobierz plik (format mp4 - rozmiar 23.97 MB)