Konferencja International Society for Forensic Genetics

Data publikacji: 09.09.2017

W dniach 28 sierpnia – 2 września 2017 roku w Seulu w Korei Południowej odbyła się 27 międzynarodowa konferencja ISFG 2017.

International Society for Forensic Genetics (ISFG) to międzynarodowe stowarzyszenie istniejące od 1968 roku. Co dwa lata ISFG organizuje konferencję, podczas której omawiane są zagadnienia z dziedziny kryminalistyki, przedstawiane są wyniki nowatorskich badań oraz kierunki dalszego rozwoju w dziedzinie genetyki sądowej. Wykłady, prelekcje, sesje plakatowe i warsztaty oraz prezentacje najnowocześniejszego sprzętu pozwalają na zapoznanie się z aktualnymi dokonaniami naukowymi oraz możliwością ich aplikacji w praktyce. W bieżącym roku konferencję poprzedzały warsztaty dotyczące min. analizy mieszanin z użyciem dedykowanego oprogramowania, identyfikacji tkanek, socjalnych i etycznych aspektów genetyki sądowej, markerów chromosomu Y, pisania publikacji naukowych, analizy mitochondrialnego DNA, sekwencjonowania markerów STR i SNP, analizy predykcyjnej DNA, analizy pokrewieństwa i antropologii genetycznej. Prezentacje podzielone były na bloki tematyczne: MPS (massively parallel sequencing), genetyka populacyjna, mikrobiom, identyfikacja płynów ustrojowych, markery predykcyjne i biostatystyka, prawo i etyka oraz bazy danych DNA, nowe technologie w identyfikacji DNA.

Uczestnicy konferencji z Zakładu Biologii CLKP: kom. dr inż. Magdalena Jabłońska, Anna Woźniak i Michał Boroń zaprezentowali wyniki badań z projektu badawczego finansowanego przez NCBR „Next – genetyczny portret sprawcy oraz ofiary przestępstwa – opracowanie systemu do określania wyglądu człowieka i pochodzenia biogeograficznego poprzez analizę DNA z wykorzystaniem sekwencjonowania następnej generacji (NGS)”

Zaprezentowano również cztery plakaty z afiliacją CLKP: „STR flanking regions variation revealed with Forenseq™ DNA Signature Prep Kit in polish population” (M. Boroń, E. Pośpiech, W. Branicki, A. Woźniak, P. Zieliński, M. Spólnicka), „Premature hair greying in young people and age associated DNA methylationdifferences based on 5 age related markers” (A. Woźniak, M. Boroń, A. Lipińska, E. Pośpiech, M. Kukla-Bartoszek, W. Branicki, M. Spólnicka), „Improving predicion of pigmentation traits by quantitative phenotype evaluation and massively parallel sequencing” (M. Kukla-Bartoszek, E. Pośpiech, M. Spólnicka, A. Woźniak, M. Boroń, A. Bronikowska, M. Zubańska, R. Zbieć-Piekarska, R. Płoski, T. Grzybowski, W. Branicki), „Unraveling the complex genetics of human head hair features to facilitate their prediction accuracy in forensic” (E. Pośpiech, M. Kukla-Bartoszek, M. Spólnicka, H. Young Lee, Fan Liu, A. Woźniak, M. Boroń, S. Rom Hong, J. Hyun Lee, S. Deok Lee, M. Zubańska, A. Bronikowska, R. Płoski, T. Grzybowski, M. Kayser, W. Branicki) oraz ustne wystąpienie „Epigenetic prediction, of age in different study groups” (M. Spólnicka, E. Pośpiech, B. Pepłońska, R. Zbieć-Piekarska, Ż. Makowska, A. Pięta, A. Freire-Aradas, C. Phillips, M.V. Lareu, J. Karłowska-Pik, B. Ziemkiewicz, M. Wężyk, P. Gasperowicz, T. Bednarczuk, M. Barcikowska, C. Żekanowski, R. Płoski, W. Branicki).

Bliższe informacje na temat Konferencji można uzyskać na stronie internetowej  www.isfg2017.org.

Źródło: CLKP