Publikacje naukowe o Policji Państwowej województw krakowskiego i lwowskiego Drugiej Rzeczypospolitej

Data publikacji: 07.09.2017

W ostatnich dniach Komenda Główna Policji wydała kolejną publikację na temat dziejów formacji policyjnych w Polsce. W książce – stanowiącej zbiór artykułów przedstawionych podczas seminarium z 6 kwietnia br. pn. „Policja – tradycja i współczesność”, zamieszczone zostały dwa artykuły dotyczące bezpośrednio historii policji na Podkarpaciu. Odnoszą się do działalności w okresie międzywojennym dwóch komend wojewódzkich, które obejmowały terytorium obecnego województwa podkarpackiego – krakowskiej i lwowskiej.

Historia Policji Państwowej, chociaż ciesząca się dużym zainteresowaniem (świadczą o tym choćby publikacje w mediach m.in. opartych na przedwojennej prasie, a w literaturze mocno rozwija się kierunek tzw. „kryminału retro”), do tej pory nie często obejmowana była badaniami historyków-naukowców. Wspomniane artykuły stanowią próbę uporządkowania dostępnej wiedzy na temat obu wspomnianych jednostek Policji Państwowej, głównie w zakresie budowy struktur policyjnych oraz przekształceń organizacyjnych. Autorami są historycy - policjanci pełniący służbę w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Rzeszowie.  

Liczymy na to, że publikacje będą służyć upowszechnianiu wiedzy na temat działalności formacji policyjnych na naszym terenie. Będzie stanowić pomoc osobom zainteresowanym badaniem dziejów formacji policyjnych, jak też historii regionu. Warto tu wspomnieć, że już za niespełna dwa lata (24 lipca 2019 r.) upłynie 100 lat od czasu utworzenia Policji Państwowej – formacji, która będąc jednolitą w całym kraju, oddała wielkie zasługi dla odbudowy Niepodległej Rzeczypospolitej.

 

Więcej o publikacji można znaleźć w zakładce "Z dziejów Policji Państwowej na terenie obecnego Podkarpacia".