Europejska Konwencja Szefów Policji w Hadze

Data publikacji: 07.09.2017

Delegacja polskiej Policji uczestniczy w Europejskiej Konwencji Szefów Policji, która w dniach 6-7 września odbywa się w siedzibie głównej Europolu w Hadze.

Wczoraj Komendant Główny Policji wziął udział w pierwszej części Europejskiej Konwencji Szefów Policji, a mianowicie panelu dedykowanym zwalczaniu terroryzmu. Delegacja polska brała również udział w kilku spotkaniach dwustronnych z przedstawicielami Policji oraz innych organów ścigania z Czech, Estonii, Islandii, Litwy Włoch i Hiszpanii, jak również z Zastępcą Dyrektora ds. Operacyjnych Panem Wilem van Gemert. Głównym tematem rozmów była współpraca w zakresie zwalczania przestępczości zorganizowanej, jak i zacieśnienie tej współpracy.

Dziś zaplanowana jest sesja plenarna, podczas której poza oficjalnymi wystąpieniami, odbędą się panele dyskusyjne oraz wspólna debata uczestników. Tematy przewodnie sesji plenarnej to kwestia wpływu rozwoju technologicznego na działalność przestępczą, jak również nowe wyzwania dla organów ścigania w tym zakresie. Ponadto podczas sesji plenarnej zostanie omówiony temat „Wywiad finansowy jako krytyczne narzędzie dla skutecznego ścigania terroryzmu i przestępczości zorganizowanej”, jak również zostanie poruszona problematyka migracji oraz zapobiegania i zwalczania terroryzmu.

Podczas kolejnej, siódmej już edycji Europejskiej Konwencji Szefów Policji, blisko trzystu szefów policji i wyższych rangą przedstawicieli innych organów ścigania oraz ekspertów akademickich ze wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej i innych państw, spotyka się w siedzibie głównej Europolu w Hadze. W spotkaniu biorą także udział przedstawiciele Interpolu oraz najważniejszych instytucji Unii Europejskiej takich, jak Parlament Europejski.

Oprócz władz Europolu gospodarzem spotkania jest także Policja Estońska z uwagi na fakt, że Estonia przewodniczy obecnie posiedzeniom Rady Unii Europejskiej.

Komendantowi Głównemu Policji towarzyszą insp. Kamil Bracha - Komendant Centralnego Biura Śledczego Policji oraz podinsp. Paulina Filipowiak - Zastępca Dyrektora Biura Międzynarodowej Współpracy Policji KGP.

Źródło: BMWP KGP