Powołanie Rady Naukowej CLKP III Kadencji

Data publikacji: 31.08.2017

W 30 sierpnia 2017 roku Wiceminister MSWiA Jarosław Zieliński wręczył akty powołania nowym członkom Rady Naukowej CLKP. Podczas uroczystości Wiceminister Jarosław Zieliński podkreślił znaczenie Centralnego Laboratorium Kryminalistycznego Policji Instytutu Badawczego dla bezpieczeństwa i porządku publicznego. – To instytucja ważna dla bezpieczeństwa Polski i pracy Policji, jedyna tego typu i wyjątkowa ze względu na swoją działalność – powiedział wiceszef MSWiA.  Pan Minister odniósł się także do przyszłości Instytutu mówiąc: – Myślimy o rozwoju CLKP, wiążemy z nim ważne plany i nadzieje. Powołując skład Rady zależało nam na połączeniu doświadczenia i przyszłościowej wizji pracy całego CLKP.

Do Rady Naukowej CLKP zostali powołani:

1. Paweł Rybicki – Prezes Zarządu Centrum Inicjatyw w Naukach Sądowych;

2. insp. dr Marek Fałdowski – Komendant-Rektor Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;

3. insp. dr Rafał Kubicki – Komendant Stołeczny Policji;

4. Andrzej Sprycha – Dyrektor Departamentu Porządku Publicznego MSWiA;

5. prof. dr hab. Andrzej Pacut – Kierownik Zespołu Biometrii i Uczenia Maszynowego w Instytucie Automatyki i Informatyki Stosowanej Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej;

6. dr Mirosław Rosak – Dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta w Ostrołęce.

W uroczystości udział wzięli również: Dyrektor CLKP insp. dr n. med. Radosław Juźwiak, Zastępca Dyrektora CLKP insp. Adam Frankowski oraz Główna Księgowa CLKP Edyta Talarek.
 

W skład nowo powołanej Rady Naukowej CLKP, oprócz osób wskazanych przez szefa MSWiA, wchodzą także wybrani w wyborach z dnia 24 lipca 2017 roku pracownicy CLKP:

1. dr Robert Bachliński – pracownik badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP;

2. kom. dr inż. Magdalena Jabłońska - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP;

3. dr inż. Kamil Januszkiewicz - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Biologii CLKP;

4. dr inż. Agnieszka Mroczek - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Chemii CLKP;

5. st. asp. Krzysztof Biskup - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Broni i Mechanoskopii CLKP;

6. asp. sztab. Krzysztof Klemczak - pracownik badawczo-techniczny Zakładu Daktyloskopii CLKP.


Źródło: MSWiA