Szkolenie funkcjonariuszy oddziałów prewencji Policji z komandosami

Data publikacji: 24.08.2017

W dniu 21.08.2017 rozpoczęło się szkolenie z zakresu taktyki poruszania się w terenie otwartym dla funkcjonariuszy oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji. Zajęcia prowadzone są przez żołnierzy z Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Do udziału w szkoleniu zostali wytypowani funkcjonariusze zespołów szkolenia oraz dowódcy plutonów. Zajęcia mają na celu zapoznanie policjantów z taktyką stosowaną przez wojsko w trakcie wykonywania zadań w terenie zalesionym i otwartym, co pozwoli w przyszłości na wzajemne zrozumienie w przypadku konieczności wykonywania wspólnych zadań.

Szkolenie swoim programem obejmuje zajęcia teoretyczne oraz praktyczne z zakresu:

  • podziału zadań w sekcji rozpoznania specjalnego szyków patrolowych;
  • pokonywania przeszkód terenowych oraz miejsc niebezpiecznych;
  • bezpiecznego poruszania się w terenie leśnym i otwartym;
  • posługiwania się mapą, busolą, protraktorem;
  • procedury “TCCC” ( z ang. Tactical Combat Casualty Care).

Szkolenie zakończy się w dniu 25.08.2017 r. spotkaniem uczestników przedsięwzięcia z insp. Dariuszem Dymińskim - Zastępcą Dyrektora Głównego Sztabu Policji Komendy Głównej Policji oraz ppłk. Michałem Strzeleckim - Dowódcą Jednostki Wojskowej Komandosów w Lublińcu.

Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Główny Sztab Policji Komendy Głównej Policji we współpracy z Komendą Wojewódzką Policji w Opolu i jest realizacją jednego z wniosków z narady dowódców oddziałów oraz samodzielnych pododdziałów prewencji Policji.

(Główny Sztab Policji KGP)