Odprawa psychologów

Data publikacji: 26.02.2010

Przez ostatni tydzień Szkoła Policji w Pile gościła uczestników odprawy szkoleniowej dla kierowników wydziałów (sekcji) zespołów psychologów KWP oraz psychologów ze szkół Policji. Odprawie przewodniczyła mł. insp. Małgorzata Chmielewska - naczelnik Wydziału Psychologów Policyjnych KGP.

W jej pierwszej części omówione zostały rezultaty pracy psychologów w ubiegłym roku w odniesieniu do poszczególnych województw. Uczestnicy zapoznali się ze sprawozdaniami z działalności psychologów w ramach trzech specjalizacji: opieki psychologicznej i psychoedukacji, zarządzania zasobami ludzkimi oraz psychologii policyjnej stosowanej. W odprawie udział wzięli także wykładowcy Szkoły: podinsp. Jolanta Curyło z Zakładu Prawa i podinsp. Jacek Słoński z Zakładu Kryminalnego, którzy przedstawili przepisy prawa, w granicach których psycholodzy powinni realizować swoje zadania.

Z uwagi na to, że głównym tematem odprawy była współpraca psychologów ze służbą kryminalną, której efektem jest rosnąca liczba zleceń na tworzenie profili psychologicznych nieznanych sprawców oraz portretów psychologicznych osób będących w zainteresowaniu Policji, w drugiej części narady kierownicy komórek organizacyjnych uczestniczyli w zajęciach praktycznych w formie criminal case study. Polegają one na analizie danych z akt spraw oraz ocenie jakości sporządzanych opinii psychologicznych.

(Źródło: Szkoła Policji w Pile)