W peletonie z pielgrzymującymi

Data publikacji: 17.08.2017

Świętokrzyscy policjanci czuwają nad bezpieczeństwem biorących udział w V Rowerowej Pielgrzymce Diecezji Kieleckiej z Wiślicy do Częstochowy. Ponad pięciuset cyklistów (najmłodszy ma pięć lat, najstarszy około 80) wyruszyło w środę z Kielc przez Wiślicę, Busko Zdrój, Pińczów, Jędrzejów, Mnichów. Do pokonania mają 252 km.

Przez 202 kilometry, aż do granic woj. śląskiego peleton jest asekurowany przez świętokrzyskich policjantów. Tradycyjnie w Złotej Pińczowskiej na tzw. przystanku bezpieczeństwa z pielgrzymującymi spotkali się funkcjonariusze z  Wydziału Ruchu Drogowego KWP w Kielcach. Poruszyli oni zagadnienia związane z unikaniem zagrożeń związanych z przemieszczaniem się na rowerach i przypomnieli najważniejsze przepisy ruchu drogowego.

W trakcie spotkania  z pielgrzymami rozmawiano także o  sytuacji na świętokrzyskich  drogach, promowano jazdę na rowerze w kaskach i kamizelkach odblaskowych.

Opr. AZB

Źródło: KWP w Kielcach